ШИФР РОБОТИ 2165

КНУТД по ПАТ Альфа-банк

  Дата: 2015 рік

  Тип: Звіт з практики

  Обсяг: 45 сторінок


Зміст:

Вступ

 1. Аналіз власного капіталу і зобов’язань банку
 2. Загальний аналіз активни

х операцій банку

 1. Аналіз кредитних операцій банку
 2. Аналіз операцій банку з цінними паперами
 3. Аналіз валютних операцій банку
 4. Аналіз інших активно-пасивних операцій
 5. Аналіз банківських послуг
 6. Аналіз доходів, витрат і прибутку банку
 7. Аналіз банківських ризиків
 8. Аналіз фінансового стану банку

Використані джерела

Додатки

 

Література:

 1. Аналіз банківської діяльності: Підручник/ А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2010. — 599 с.
 2. Банківські операції: Підручник – 2-ге видання, виправлене і доповнене / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.. – К., КНЕУ, 2012 рік.
 3. Банківська справа: Навчальний посібник / Під ред. проф. Р.І. Гиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2011.
 4. Банковское дело/ Под ред. О.И.Лаврушина. – М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2008.
 5. Білорус О. Г., Рогач В. І. Акціонерні банки: організація і управління. – К.: Техніка, 2009.
 1. Бондаренко Л.А. Побудова системи ризик-менеджменту в комерційному банку // Фінанси України . – 2009. – № 9. – с. 85-93.
 2. Бригхем Е.Ф. Основи банківського менеджменту. – К.: “Молодь”, 2011.
 3. Буковинський С.А. Фінансова стабілізація, як основа фінансової політики банку // Фінанси України, № 4, 2010.
 4. Буковинський С.А. Шляхи банківської системи України// Фінанси України, № 9 2010.
 5. Васильев Н.М. Коммерческий банк: организация, нормативно-правовая основа, развитие. — М.: 2013.
 6. Вахненко Т. Кредитна політика комерційних банків // Банківська справа, № 2, 2012.
 7. Введение в банковское бело: Учебное пособие / Общая редакция проф. Гюнтер Асхауэр. – М.: «Научная книга», 2011 рік.
 8. Германчук К. Динаміка процентних ставок в Україні в 2013 році // Фінанси України, № 5 2014 р.
 9. Данилова Л.І. Банківське кредитування як фактор інвестиційного розвитку // Фінанси України, №11, 2000.
 10. Дробозина Л.А., Окунева Л.П. Финансы. Денежное обращение. Кредит. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997 г., – 479 с.
 11. Єпіфанов А., Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспромож-ності клієнтів банку// Банківська справа №5, 2001.
 12. ЗарубаО.Д. Новий бюджетний дефіцит із старими проблемами //Фінанси України, № 6, 2010 р
 13. Золоторев А.И. Эффективное использование банковских ресурсов // Экономика Украины, №7, 2013.
 14. Зюнькін А.Г. Фінансове право : Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 2012.
 15. Іванов В.М. Гроші та кредит : Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001.
 16. Калина А.В., Кощеев А.А. Работа современного коммерческого банка: Учебно-методическое пособие. – К., Ника-Центр, Ольга, 2013 рік.
 17. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М., Фінансовий менеджмент. – К.: Знання , 2005.
 18. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційного банку. -Київ: Знання, 2014.
 19. Колесников В.И., Проливецкая Л.П., Александрова Н.Т. Банковское дело. Москва: Финансы и статистика, 2010.
 20. Кириченко О. та інші. Банківський менеджмент: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – К., Основи, 2010 рік.
 21. Кондратьєв О.В. Оцінка фінансової стійкості банків та її показники // Фінанси України, № 11, 2013.
 22. Костюченко О.А. Банківське право: Навчальний посібник. – К., МАУП, 2013.
 23. Кравченко Ю. Банківська справа в питаннях та відповідях: навчальний посібник. – К., МАУП, 2010 рік.
 24. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційного банку. Київ: Знання,2011.
 25. Коронецький В.М. Основні принципи формування кредитного ринку // Фінанси України, № 10, 2006.
 26. Кравченко И. Банковская деятельность в капиталистических странах // Мировая экономика и международные отношения. №12, 2009
 27. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. Москва: Банки и биржи, ”ЮНИТИ”, 2011.
 28. Мельнічук С. Шляхи удосконалення управління банківськими активними операціями // Економічний часопис, №4, 2010
 29. Мишкін В., Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків – К.: Основи, 2012
 30. Мітюков І.О. Огляд ринку банків сяких послуг в Україні за 2000-2005 рр.// Фінанси України, № 3 2006 .
 31. Мороз А. Основы банковского дела. Киев: УФБШ – 2011.
 32. Мороз А.Н. Коммерческие банки: активные операции. К., 2012..
 33. Мороз А.Н. Коммерческие банки. – Киев: УФБШ, 2011.
 34. Мусатов В. Фондова біржа та процентні ставки // Фінанси України, № 10, 2011.
 35. Огонь М.Н. Фінансова політика і доходи банку // Фінанси України, № 8, 2010.
 36. Обухов Н.П. Кредитный рынок и денежная политика. – Москва : „Финансы”, 2011
 37. Павленко А., Пастухов А., Войчак А. Концепція и організаційно – економічні принципи розвитку банківської системи України // Економіка України, № 3, 2014.
 38. Пантелеєв Віталій, Халява Світлана. Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання// Банківська справа №1, 2012.
 39. Раєвський Костянтин. Особливості регулювання та аналізу діяльності комерційних банків// Банківська справа №2, 2012.
 40. Савлук М., Опарін В. Реформа фінансової банківської системи при переході до ринку //Економіка України – №11, 2010.
 41. Сафонова Л.Д. Реформування системи обліку в банках // Фінанси України №7, 2011.
 42. Симпсон Т.Д. Основные вопросы регулирования деятельности ком мерческих банков //Деньги и кредит №2, 2008 .
 43. ЧечеткинаТ., Петушков В. – Малые коммерческие банки, проблемы, перспектива // Экономист – №2, 2010.
 44. Соколовська А.М. Банківська діяльність та її вплив на макроекономічні процеси в Україні // Фінанси України № 7, 2009.
 45. Спицин И.О., Спицин Я. О. Маркетинг в банке. – Тернополь: АО «Тарнекс».-К.:ЦММС «Писпайн», 2011.
 46. Степаненко А. Діяльність комерційних банків у 2006 році : стан і наслідки. // Банківська справа, №2, 2013.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег