Сучасний стан здоров’я населення України

ШИФР РОБОТИ 2216

Сучасний стан здоров’я населення України

  Дата: 2014 рік

  Тип: Курсова робота

  Обсяг: 60 сторінок


Зміст:

ВСТУП

РОЗДІЛ I. МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я

1.1. Визначення здоров’я населення та його основних характеристик

1.2. Дослідження стану здоров’я населення України

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗДОРОВ’Я НАРОДОНАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

2.1. Демографічні характеристики

2.2. Захворюваність населення

2.3. Лікування населення

РОЗДІЛ III. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

3.1. Профілактика захворювань та поширення здорового способу життя в Україні

3.2. Можливості використання іноземного досвіду

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

 

Література:

 1. Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 39, ст.351.
 2. Герасимчук З. В. Екологічна безпека регіону: діагностика і механізм забезпечення: монографія / З. В. Герасимчук, А. О. Олексюк / Луцький держ. технічний ун-т. – Луцьк : Надстир’я, 2011. – 280 c.
 3. Губарець В. В. Довкілля в Україні і людський фактор. Сучасні екологічні виклики та політичні аспекти / В. В. Губарець. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 166 с.
 4. Екологічна Конституція Землі [Текст] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Укр. держ. лісотехн. ун-т, Міжнар. ін-т-асоціація регіональних екологічних проблем. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 439 с.
 5. Екологічне громадське здоров’я: від теорії до практики / Переклад: Кунгурцев О.В., Мартинюк О.І., Солоненко Н.Д. та ін. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2012. – 290 с.
 6. Матеріали офіційного сайту Державного комітету статистики України // www.ukrstat.gov.ua.
 7. Матеріали офіційного сайту Міністерства охорони здоров’я України // www.moz.gov.ua.
 8. Некос В. Ю. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище / В. Ю. Некос, Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко. – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2010. – 288 с.
 9. Олефір В. І. Освіта і охорона здоров’я інвалідів: адміністративно-правове забезпечення державного управління галузями : навч. посіб. / В. І. Олефір; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини “Україна”. – К. : Леся, 2013. – 159 с.
 10. Плахтій Д. П. Екологія. Основні терміни, поняття та означення / Д. П. Плахтій. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 320 с.
 11. Права людини в галузі охорони здоров’я – 2012 : доп. правозахис. орг. про дотримання права на здоров’я в Україні / Ін-т прав. дослідж. і стратегій ; [упорядкув., заг. ред. Роханський А. О.]. – Х. : Права людини, 2013. – 86с.
 12. Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Т., 2013. – 119 с.
 13. Руснак Т. Екологічне страхування: зарубіжний досвід та можливості законодавчого регулювання в Україні / Т. Руснак // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 11.
 14. Семигіна Т. В. Політичні аспекти охорони здоров’я. На перетині глобального і локального : [монографія] / Тетяна Семигіна ; Нац. ун-т “Києво-Могил. акад.”. – К. : Києво-Могилянська академія, 2013. – 398 с.
 15. Скрипчук П. М. Екологічна сертифікація в сфері природокористування: еколого-економічні засади розвитку: монографія / П. М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 357 с.
 16. Солоненко Н. Економіка охорони здоров’я / Н. Солоненко. – К. : Вид-во НАДУ, 2012. – 416 с.
 17. Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 квітня 2010 р. / П. В. Мельник (Гол. орг. ком.) – Ірпінь : НУДПСУ, 2010. – 320 с.
 18. Фурдичко О. І. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище / О. І. Фурдичко, В. П. Славов, В. П. Войцицький. – К. : Основа, 2012. – 360 c.
 19. Царенко О. М., Злобін Ю. А. Навколишнє середовище та економіка природокористування / О. М. Царенко, Ю. А. Злобін. – К. : Вища школа, 2011. – 176 с.
 20. Экологическая политика: Как использовать экономические инструменты. – Париж : ОЭСР, 2010. – 409 с.
 21. Ярош Н. Теоретико–методологічні підходи до формування державних соціальних нормативов надання медичної допомоги / Н. Ярош // Вісн. НАДУ. – 2011. – № 3. – С. 246.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег