ШИФР РОБОТИ 2253

Статистичний аналіз грошового обігу

  Дата: 2014 рік

  Тип: Курсова робота

  Обсяг: 35 сторінок


Зміст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти проблеми грошового обігу

1.1 Поняття грошового обігу, наявне і безготівковий обіг

1.2 Відмінність готівково-грошового звернення від безготівкового

1.3 Сутність закону грошового обігу

Розділ 2. Розрахунок і аналіз грошової маси України

2.1 Аналіз динаміки і структури грошової маси

2.2 Аналіз ВРП за допомогою розрахунку середніх величин та показників варіації

2.3 Розрахунок і аналіз спеціальних показників

Висновок

Список використаних джерел

 

 

Література:

 1. Савлук М. І. Гроші та кредит: підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 598 с. – ISBN 966-574-369-4.
 2. Гальчинский Анатолий Степанович. Кризис и циклы мирового развития / Анатолий Гальчинский. — Изд. 2-е, доп. — К. : АДЕФ-Украина, 2010. — 480 с. — ISBN 978-966-187-054-2.
 3. Гальчинський А. Теорія грошей. –К.: Основи, 1996.
 4. Івасів Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – Вид. 3-тє, змін. й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 528 с. – ISBN 966-7952-37-1.
 5. Круша П. Національна економіка: Підручник / За ред. проф., к.е.н. П. Круша. – К.: Каравела, 2008. – 416с.
 6. Міщенко С. В. Економіко – статистичний аналіз факторів монетизації економіки / С. Міщенко// Вісник НБУ. – 2012. – №1. – С.31-33.
 7. Медвідь Т.В. Рівень монетизації економіки як важливий індикатор ефективності передавального механізму монетарної політики / Т.В. Медвідь // Збірник наукових праць ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». – 2008. С. 204-210.
 8. Науменкова С. В.Основні тенденції розміщення грошової маси та їх вплив на формування грошово – кредитної політики Європи / С. В.Науменкова // Вісник НБУ. – 2006. – №1. – С. 19
 9. Бочан В.І. Доларизація економіки України: причини і наслідки / В.І. Бочан // Материалы первой международной научно – практической конференции «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (24-26 мая 2007г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2007may/7_bo4anphp
 10. Рабушенко А. Дослідження рівня доларизації економіки України / А. Рабушенко, Д. Прийменко // Матеріали XV студентської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє». – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http: www.dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/82951/
 11. Педерсен І.О.Оцінка стану грошової маси в Україні / І.О. Педерсен // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції – 2012 – №6 С.83-87.
 12. Ковальчук Т.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика / Т.Т. Ковальчук. – К.: Т-во «Знання», 2004. – 638 с.
 13. Радзієвський О. Суперечності доларизації економіки України в умовах фінансової глобалізації / О. Радзієвський // Економіка України. – 2005. – №2. – С. 16-23
 14. Статистичні матеріали Національного Банку України – Статистичний бюлетень (електронне видання) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Statist/Electronic%20bulletin/data/stat.pdf.
 15. Статистичні матеріали Національного Банку України – Монетарний огляд (електронне видання) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58037.
 16. Гальчинський А. “Теорія грошей”, – Київ: “Основи”, 1998р.
 17. Демківський А.В. “гроші та грошовий обіг”: навчально – методичний посібник, – Київ: “ГРОТ”, 1999р.
 18. Ковальчук В. “Основи економічної теорії” короткий курс, – Тернопіль, 1999р.
 19. Лагутін В.Д. “Гроші та грошовий обіг”: навчальний посібник 3 – є видання, – Київ: Товариство “Знання”, 2001р.
 20. Лютий І.О. “Грошово – кредитна політика в умовах перехідної економіки”, – Київ: “Атіка”, 2000р.
 21. Закон України “Про банки і банківську діяльність”.
 22. Національна статистична система/Осауленко О.Г. – К. 2008
 23. Статистика: Підручник. /2 – ге вид. переробл. і доповн. за наук. ред. д. е. н.С. С. Герасименка – К.: КНЕУ, 2000. – 142с.
 24. Статистика / А.В. Головач, А.М. Еріна, О.В. Козирев та ін. К.: Вища школа, 1993. – 623с.
 25. Теория статистики: Учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова; Под ред. : Финансы и статистика, 2003. – 656с.
 26. Теория статистики: Учебник / Под ред. Г.Л. Громыко. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 414с.
 27. Урланис Б.Ц. Общая теория статистики. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 417с.
 28. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. – М.: 1996. – 416 с.
 29. Кулинич О.І. Теорія статистики. К.: Вища школа, 1992. – 135с.
 30. Общая теория статистики: статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник / Под ред.О.Э. Башиной, А.А. Спирина. – 5-е изд., доп и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 440с.
 31. Общая теория статистики: Учебник. / Под ред.А.М. Гольдберга, В.С. Козлова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 367с.
 32. Козлов И.Т., Овсиенко В.Е., Смирнский В.И. Курс общей теории статистики. – М. Финансы и статистика, 2003. – 689с.
 33. Суслов И.П. Общая теория статистики. – Х.: Скиф, 1997. – 364с
 34. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики. – К. 2006
 35. Статистичний буклет з 2006 по 2012 роки
 36. www.bank.gov.ua/Macro/index. htm
 37. Державний комітет статистики України. Валовий регіональний продукт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.ukrstat.gov.ua
 38. Основні суперечності та перспективи використання соціально-економічного потенціалу регіонів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.niss.gov.ua/Monitor/august08/19. htm.
 39. Словник з регіональної політики. Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень “ЄвроРегіо Україна” – [Електронний ресурс]. Режим доступу до журн.: http://www.eru.org.ua/index. php? page=1194.23
 40. Ревенко А. Асиметрія регіонального розвитку / Андрій Ревенко // Дзеркало тижня. – 2006. – №18. – 13-19 травня.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег