ШИФР РОБОТИ 2262

Бюджетна політика в галузі державних доходів

  Дата: 2013 рік

  Тип: Курсова робота

  Обсяг: 33 сторінки


Дисципліна: Бюджетна система України

 

Зміст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи здійснення бюджетної політики в сфері формування державних доходів

1.1. Сутність та структура державних доходів

1.2. Управління державними доходами як складовою бюджетної політики

1.3. Зарубіжний досвід формування державних доходів

Розділ 2. Діагностика проведення бюджетної політики в галузі формування державних доходів

2.1. Аналіз формування державних доходів незалежної України

2.2. Динаміка формування та виконання доходів державного бюджету

2.3. Проблеми виконання бюджету за доходами

Розділ 3. Шляхи вдосконалення проведення бюджетної політики щодо державних доходів

3.1. Удосконалення системи формування доходів

3.2. Прогноз доходів бюджету на 2013-2014 рр.

Висновки

Список використаних джерел

 

Література:

 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року за №2542-ІІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/.
 2. Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 року за №1602-ІІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.uapravo.net/data/base50/ukr50058.htm.
 3. Бюджетна система України та Євросоюзу: [монографія] / [С.О. Булгакова, О.І. Барановський, Г.В. Кучер та ін.]; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 409 с.
 4. Бюджетний менеджмент [підручник] / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова та ін.; за заг ред. В.Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.
 5. Гладких Д. Особливості планування доходів та витрат бюджету / Д. Гладких // Вісник НБУ. – 2008. – № 1. – С. 6–8.
 6. Государственные и муниципальные финансы [учебник] / Под ред. проф. С.И.Лушина, проф. В.А.Слепова. — М.: Экономист, 2006. — 763 с.
 7. Качковська О. Новий Бюджетний кодекс: аналіз найважливіших змін / О. Качковська // Баланс – бюджет. – 2010. – №34 – 35 (289 – 290) від 23 серпня 2010 року – С. 47 – 48.
 8. Кириленко О.П.- Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій Монографія./За ред. О.П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2008. – 376 с.
 9. Левицька С.О. Інформаційне забезпечення ефективного використання бюджетних коштів // Фінанси України. – 2004. – №12. – с. 7-22
 10. Левицький А.О. Програмування соціально-економічного розвитку регіонів// Удосконалення механізмів реалізації функцій державного управління в умовах обмежених бюджетних ресурсів: матеріали щорічної наук. – практ. конф. (Одеса, 27 травня 2011 г. ). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – С. 100–102.
 11. Макконелл К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконелл, С. Л. Брю ; пер. с англ. — 14 изд. — М. : ИНФРА-М., 2003. — XXXVI. — 972 с.
 12. Механізми взаємодії органів влади та підприємницького сектора економіки України: [монографія] / [А. І. Бутенко, Н.Л. Шлафман, Є.В. Лазарева, І.М. Сараєва та ін.]: за заг. ред. д. екон. н., проф. А.І. Бутенко; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2011. – 278 с.
 13. Мигович Т. Оцінка ефективності виконання бюджетних програм // Економічний аналіз – 2011. – Вип.8 Част.1. – с. 282-285.
 14. Мінченко М. В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів : [підручник] / М. В. Мінченко, Л. П. Чижов, А. В. Фролков. — Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. — 442 с.
 15. Нюнько О.В. Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів:регіональний аспект// Удосконалення механізмів реалізації функцій державного управління в умовах обмежених бюджетних ресурсів: матеріали щорічної наук. – практ. конф. (Одеса, 27 травня 2011 г. ). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – С. 63–66
 16. Офіційний сайт Міністерства фінансів України // [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
 17. Офіційний сайт Державної казначейської служби України // [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23596

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег