ШИФР РОБОТИ 2194

Соціально-педагогічна профілактика абортів серед дівчат-підлітків

  Дата: 2015 рік

  Тип: Курсова робота

  Обсяг: 35 сторінок


Зміст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИКИ АБОРТІВ СЕРЕД ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

1.1. Аборт як загроза репродуктивному здоров’ю дівчат-підлітків

1.2. Специфіка діяльності фахівців у сфері профілактики абортів серед дівчат-підлітків: зарубіжний досвід

РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АБОРТІВ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

2.1. Анкетування дівчат-підлітків стосовно рівня їх обізнаності у сфері репродуктивного здоров’я

2.2. Соціально-педагогічні умови профілактики абортів серед дівчат-підлітків у сучасних умовах

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Література:

 1. Ахаладзе М., Ахаладзе Т. Здоров’я жінки крізь призму медицини, демографії, соціології // Вісник НАН України. – 2000. – № 4. – С. 28-35.
 2. Бобрицька В.І. Нормативно-правові та освітні аспекти формування здорового способу життя молоді в Україні // Проблеми освіти. – Вип. 33. – К., 2003. – С. 152-160.
 3. Братусь И.В. Беременность и роды в Великой Британии // Журнал для будущих мам. – 2003. – № 7. – С. 20-26.
 4. Братусь І.В. Технології соціальної роботи з неповнолітніми матерями в США // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 10 (35). – С. 42-46.
 5. Вовк І.Б. Сексуальна та репродуктивна поведінка підлітків / І. Б. Вовк // Здоров’я України. – 2009. – № 19/1. – С. 76.
 6. Гойдин Н Г. Довідник з питань репродуктивного здоров’я / Н.Г. Гойдин. – К.: Вид-во Раєвського, 2004. – 128 с.
 7. Горбенко О. В. Аспекти прихильності сучасної молоді до контрацепції // Репродуктивное здоровье женщины. – 2007. – №2. – С. 200-201.
 8. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 64 с.
 9. Діденко С.В., Козлова О.С. Психологія сексуальності: Підручник. – К.: Академвидав, 2009. – 304 с.
 10. Довідник з питань репродуктивного здоров’я / За ред. Гойди Н.Г. – К.: Вид-во Раєвського, 2004. – 128 с.
 11. Жилка Н. Я. Аналітичний огляд законодавчого забезпечення охорони репродуктивного здоров’я в Україні / Н.Я. Жилка. – К.: Вид-во Раєвського, 2005. – 96 с.
 12. Жилка Н., Іркіна Т., Стяшенко В. Стан репродуктивного здоров’я в Україні // Медико-демографічний огляд. – К.: МОЗ України, 2001. – 68 с.
 13. Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді / авт.-упоряд. Н. В. Зимівець; за заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук., світ, 2004. – 205 с.
 14. Збірник статистичної інформації з питань охорони здоров’я дітей і матерів. – К.: МОЗ України, 1999. – 17 с.
 15. Здоров’я нації на 2002-2011 роки: Міжгалузева комплексна програма, затверджена Постановою КМУ від 10.01.02 р. – К., 2002.
 16. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення // Додаток до підручника з основ медичних знань для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Освіта України, 2006. – 56 с.
 17. Карнаух А. А. Молодіжна політика: проблеми та перспективи // Віче. – 2007. – № 18. – С. 47-48.
 18. Когут М., Лакіза-Сачук Н. Опитування представників різних гілок влади: обізнаність та ставлення представників вищих ешелонів влади до питань охорони репродуктивного здоров’я в Україні: Звіт до проекту ПОЛІСІ. -1999. – 21 с.
 19. Концепція Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 20. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України. – К., 2001. – 30 с.
 21. Кукочка В. Підліткова вагітність: радощі у печалі / В. Кукочка // Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді. – 2009. – № 10. – С. 44-45.
 22. Мельник Ю.В., Слабкий Г.А. К вопросу о причинах ухудшения репродуктивного здоровья // Матеріали наук.-практ. конференції «Репродуктивне здоров’я: проблеми та перспективи», 18 трав. 2001 р. – Донецьк, 2001. – С. 4-6.
 23. Молодь заздоровий спосіб життя: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2009 р.) / Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту України, Держ. ін-т розв. сім’ї та молоді; [редкол.: Н. Ф. Романова (голова) та ін.]. – К. :ТОВ «Основа», 2010. – 156 с.
 24. Оржеховська В.М. Духовність і здоров’я: Навч.-метод. посібник. – К., 2004. – 168 с.
 25. Осипова Т.Ю., Бартєнєва І.О., Біла О.О. та ін.. Виховна робота зі студентською молоддю: Навч. посібник. – Одеса: Фенікс, 2006. – 288 с.
 26. Основи законодавства України про охорону здоров’я // Діти, молодь і закон: Зб. документів. – К., 1994. – Ч.1. – С. 132-138.
 27. Пилипенко С. Репродуктивне здоров’я як проблема статевого виховання та безпеки життєдіяльності / С. Пилипенко // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 4. – С. 75-76.
 28. Підгорний В.К., Дегтярьова С.М., Чередниченко В.І. Здоров’я, здоровий спосіб життя, шляхи їх формування // Підготовка соціальних працівників до формування здорового способу життя дітей і молоді: Зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси, 2006. – С. 123-126.
 29. Програма дій // Матеріали міжнар. конф. з питань народонаселення та розвитку, Каїр, 5-13 верес. 1994 р. – К.: Фонд народонаселення ООН, 1997. – 56 с.
 30. Репродуктивне здоров’я 2010-2015 рр.: Національна програма, затверджена Указом Президента України від 26.03.10 р. № 203. – К., 2001.
 31. Репродуктивне та статеве здоров’я підлітків в Україні (ситуаційний аналіз). – К.: Фонд народонаселення ООН, ВООЗ, МОЗ України, Українська Асоціація Планування сім’ї. – 1999. – 92 с.
 32. Роди та аборти в Україні. Банк даних з 1990 року. – К.: МОЗ України, Центр медичної статистики, 2010. – 33 с.
 33. Рудий В. Аналіз правового та статутного поля у галузі планування сім ‘ї та репродуктивного здоров’я в Україні. – К., 1999. – С. 3-5.
 34. Слабкий Г.А. Національна програма «Репродуктивне здоров’я 2001-2005» як шлях до поліпшення репродуктивного здоров’я населення в Україні // Матеріали наук.-практ. конф., 6 листоп. 2002 р. – Донецьк. – 2002. – С. 12-15.
 35. Смирнов Д. На законодавчому рівні є підстави для заборони абортів // Ваше Здоров’я. – 2007. – № 1. – С. 34-35.
 36. Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу: Навч.-метод. посібник / С.В.Страшко, Л.А.Животовська, О.Д.Гречишкіна та ін. / За ред. С.В.Страшка. – К.: Освіта України, 2005. – 291 с.
 37. Стратегія в області репродуктивного здоров’я. ВООЗ. – Женева, 2004. – 34 с.
 38. Стяшенко В. Медико-демографічний огляд / В. Стяшенко. – К.: МОЗ України, 2001. – 68 с.
 39. Уиллке Дж., Уиллке Б. Мы можем любить их обоих. Аборт: вопросы и ответы. – М., 2003. – 380 с.
 40. Формування здорового способу життя молоді: стан, проблеми та перспективи. Щорічна доповідь Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2012 року). – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2013. – 250 с.
 41. Формування здорового способу життя як елемент освіти у вищих навчальних закладах / О.В. Бойко, С.В. Лукащук-Федик, Р.А. Бадюк та ін. // Гігієна населених місць: Вип. 43. – К., 2004. – С. 412-417.
 42. Эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине: социально-демографический аспект. – К.: ПРООН, 2000. – 52 с.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег