ШИФР РОБОТИ 2210

Принципи кримінального права

  Дата: 2014 рік

  Тип: Курсова робота

  Обсяг: 35 сторінок


Зміст:

ВСТУП

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПРИНЦИІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

1.1. Поняття принципів кримінального права

1.2. Проблемні аспекти класифікації принципів кримінального права

Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

2.1. Принципи законності, рівності громадян перед законом і особистої відповідальності за наявності вини

2.2. Принципи гуманізму та невідворотності кримінальної відповідальності: поняття та співвідношення

2.3. Характеристика інших принципів кримінального права України

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

 

Література:

 1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
 1. Конституція України Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВР. – 1996. – №30. – С.141.
 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
 3. Алексеев С.С. Теория права. – М.: Изд. БЕК, 1994. – 224 с.
 4. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – М.: Юрид. изд-во, 1939. – 464 с.
 5. Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина: навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. станом на вересень 2011 р. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 320 с.
 6. Гацелюк В.А., Кучер Ю.А. Реализация принципов уголовного права Украины: проблемы и перспективы. – Луганск: РИО ЛАВД, 2003. – 152 с.
 7. Грищук В.К. Поняття, предмет, методи, завдання, функції, система, джерела та принципи українського кримінального права: Навч. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 112 с.
 8. Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 432 с.
 9. Коржанський М. Про принципи уголовного права України // Право України. – 1995. – № 11. – С. 67-70.
 10. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.
 11. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. П. С. Матишевського. П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 512 с.
 12. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Л.М. Кривоченко, В.А. Ломако, М.І. Панов, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, В.П. Тихий; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., переробл. та доповн. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 479 с.
 13. Максимюк О. Д. Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності // Держава і право. – Випуск 47. – С. 61-66.
 14. Мальцев В.В. Задачи уголовного права // Правоведение. – 1999. – № 4. – С. 298-231.
 15. Михайленко А. Р. Основы государства и права. – К.: Фемина, 1994. – 120 с.
 16. Мультимедійний навчальний посібник: «Кримінальне право. Загальна частина» / Кафедра кримінального права Національної академії внутрішніх справ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_zag/Files/Lekc/T1/T1_P4.html.
 17. Науково- практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001.
 18. Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. – М.: Зерцало, 1998. – Т.2: Теория права. – 656 с.
 19. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Посіб. для студентів спеціальності «Правознавство». – Вид.2-е, зі змінами і доповненнями. – К., 1994. – 236 с.
 20. Сидоренко М. Чому і як необхідно підвищувати професійність підготовки юристів // Юридична Україна. – 2009. – № 2. – С. 11-13.
 21. Сидоренко М.Й. Проблемні питання принципів кримінального права // Держава і право. – 2011. – Випуск 52. – С. 446-450.
 22. Сидоренко М.Й. Теорія держави і права (курс лекцій): Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Університет «Україна», 2006. – 197 с.
 23. Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум, Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.
 24. Теория государства и права / Под ред. Н. Г. Александрова. – М.: Юрид. лит., 1968. – 640 c.
 25. Теория государства и права / Под. ред. А. М. Васильева. – М.: Юрид. лит., 1977. – 472 с.
 26. Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник / За ред. О.В.Зайчука, Н.М. Онищенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
 27. Хропанюк В. Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Дабахов, Ткачев, Димов, 1995. – 384 с.
 28. Якуб М.Л. О понятии принципов уголовного права и уголовного процесса // Правоведение. – 1976. – № 1. – С. 58-60.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег