ШИФР РОБОТИ 2162

Усиновлення у міжнародному приватному праві

  Дата: 2014 рік

  Тип: Курсовая работа

  Обсяг: 25 сторінок


Зміст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УСИНОВЛЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА ЙОГО

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

1.1. Становлення інституту усиновлення у міжнародному праві

1.2. Поняття та правове регулювання усиновлення у міжнародному праві

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО УСИНОВЛЕННЯ

2.1. Проблемні питання імплементації Україною норм про міжнародне усиновлення

2.2. Проблемні питання захисту прав дітей при міжнародному усиновленні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

Література:

 1. Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної Ради № 789-XII від 27 лютого 1991 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_021.
 1. Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 29 травня 1993 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_365.
 2. Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) від 27 листопада 2008 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_a17.
 3. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, прийнятий ООН 1 січня 2000 року, підписаний від імені України 7 вересня 2000 року, ратифіковано Законом від 3 квітня 2003 року № 716-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_b09.
 4. Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень від 20 грудня 2006 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_h91.
 5. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
 6. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 7. 9. Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої)» від 15 лютого 2011 року № 3017-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3017–17.
 8. Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 5 березня 2009 року № 1065-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 29. – Ст. 395.
 9. Стенограма Засідання двадцять сьомого Верховної Ради України від 1 квітня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/zakon/skl6/4session/STENOGR/01040904_27.htm.
 10. Альтернативы и лучшие варианты регулирования международного усыновления. Гаагская конвенция по международному усыновлению. – Издание департамента программ и услуг Холд Интернешнл Чилдренз Сервисез // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.children-ukraine.org/img/other/gaaga_holt.pdf).
 11. Балабуєва К. «Про тих, хто знаходиться в капусті» // Віче. – 2008. – № 1.
 12. Березовська К.І. Міжнародно-правові акти про усиновлення та їх вплив на національне законодавство // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. Науковий журнал // 2011. – Випуск 15. – С. 97-102.
 13. Будзинська О. Правові аспекти усиновлення українських дітей, які є громадянами України, іноземцями // Юстініан. – 2009. – № 2. – С. 39.
 14. Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права // В.Г. Буткевич. – Киев: Вища шк., 1981. – 311 c.
 15. Васильченко В.І. Науково-практичний коментар Закону України «Про міжнародне приватне право». – К.: Істина, 2007. – 200 с.
 16. Веберс Я.Р. Сущность усыновления и соответствующие правовые последствия // Я.Р. Веберс // Правоведение. – 1966. – № 4. – С. 56.
 17. Гребенюк В.М. Договори про правову допомогу // В.М. Гребенюк // Юридична енциклопедія. – Т. 2. – К.: Українська енциклопедія, 1999. – 705 с.
 18. Деркаченко Ю. В. Розвиток інституту міжнародного усиновлення в системі міжнародного права / Ю. В. Деркаченко // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 116-121.
 19. Дзугаева А.З. Правовые проблемы усыновления детей – граждан Российской Федерации иностранными гражданами в России: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., 2006. – 35 с.
 20. Дюжева А.А. Проблемы законодательства о международном усыновлении // А.А. Дюжева // Государство и право. – 1995. – № 6. – С. 40-49.
 21. Семейное право зарубежных Европейских социалистических стран: сб. ст. // сост. Е.М. Ворожейкина. – М.: Прогресс, 1979. – С. 121-135.
 22. Словник-довідник Європейського Союзу [Текст] // Ред.-упоряд. Ю. Марченко; Пер.: В. Антощук, О. Марченко. – К.: К. І. С., 2001. – 152 с.
 23. Тютрюмов И.М. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов // И.М. Тютрюмов. – Книга первая. – М.: Статут, 2004. – 348 с.
 24. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: учеб. пособие // сост. В.Н. Садиков; под ред. З.М. Черниловского. – М.: Гардарика, 1998. – 508 c.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег