ШИФР РОБОТИ 2286

Види співучасників злочину за КК України

  Дата: 2014 рік

  Тип: Курсова робота

  Обсяг: 35 сторінок


Зміст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ У СПІВУЧАСТІ. ВИКОНАВЕЦЬ ТА СПІВВИКОНАВЕЦЬ ЗЛОЧИНУ

1.1. Поняття вчинення злочину у співучасті

1.2. Поняття та характеристика кримінальної відповідальності виконавця злочину

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНШИХ СПІВУЧАСНИКІВ ЗЛОЧИНУ

2.1. Поняття та особливості кримінально-правової кваліфікації дій організатора злочину

2.2. Кримінально-правовий статус підбурювача злочину

2.3. Пособництво як вид співучасті у злочині

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

Література:

 1. Конституція України Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВР. – 1996. – №30. С.141.
 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» від 23 грудня 2005 року № 13 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05.
 4. Арутюнов А. А. Подстрекатель преступления / А. А. Арутюнов // Государство и право. – 2002. – № 11. – С. 122-128.
 5. Арутюнов А. А. Пособник преступления / А. А. Арутюнов // Закон и право. – 2002. – № 11. – С. 28-31.
 6. Бунева И. Ю. Некоторые вопросы квалификации принуждения к даче показаний, совершаемого группой лиц / И. Ю. Бунева // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: материалы науч.-практ. конференции (3–4 февраля 2000 г.). – Красноярск: Изд-во Сиб. юрид. ин-та МВД России, 2000. – Ч. 1. – С. 150-154.
 7. Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы / Ф. Г. Бурчак. – К.: Вища школа, 1986. – 208 с.
 8. Вереша Р.В. Кримінальне прав України. Загальна частина. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. станом на вересень 2011 р. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 320 с.
 9. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / В. К. Грищук. – К.: Видав. дім «Ін Юре», 2007. – 561 с.
 10. Ковалев М. И. Соучастие в преступлении: в 2 ч. / М. И. Ковалев; под ред. М. А. Ефимова. – Свердловск, 1962. – Ч. 2: Виды соучастников и формы участия в преступной деятельности. – 305 с.
 11. Ковалев М. И. Соучастие в преступлении: монография / М. И. Ковалев. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999. – 288 с.
 12. Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с.
 13. Курс советского уголовного права. Часть общая: в 5 т. / Отв. ред.: Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1968. – Т. 1. – 705 с.
 14. Митрофанов І. І., Притула А. М. Співучасть у злочині: навч. посіб. / І. І. Митрофанов, А. М. Притула. – О.: Фенікс, 2012. – 205 с.
 15. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [2-е вид., перероб. та доп.] / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – 1428 с.
 16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 3-є вид., перероб. та доп. – К.: Атіка, 2005. – 1064 с.
 17. Покаместов А. В. Организатор как один из видов соучастников в уголовном праве / А. В. Покаместов; науч. ред.: А. В. Тямкин. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ВШ МВД России, 1996. – 56 с.
 18. Советский энциклопедический словарь / Под. ред. А. М. Прохорова. – М., 1986. – 1632 с.
 19. Советское уголовное право. Общая часть: учебник / [Н. А. Беляев, Р. Р. Галиакбаров, Н. П. Грабовская и др.]; под ред. Н. А. Беляева, М. И. Ковалева – М.: Юрид. лит., 1977. – 367 с.
 20. Ус О. В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. В. Ус. – Х., 2005. – 20 с.
 21. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / П. Л. Фріс. – К.: ЦУЛ, 2009. – 512 с.
 22. Царегородцев А. М. Ответственность организаторов преступлений: учебное пособие / А. М. Царегородцев. – Омск : Изд-во Ом. ВШМ МВД СССР, 1978. – 72 с.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег