Соціальна відповідальність рекламного агентства

ШИФР РОБОТИ 2244

Соціальна відповідальність рекламного агентства

  Дата: 2015 рік

  Тип: Курсова робота

  Обсяг: 50 сторінок


Зміст:

ВСТУП

 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1.1. Сутність та значення поняття «соціальна відповідальність»

1.2. Практика соціальної відповідальності в Україні

1.3. Зарубіжний досвід відповідальності за рекламну діяльність

 1. Аналіз системи соціальної відповідальності в рекламному агентстві ТОВ Інформаційне агентство «Промедіа»

2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ Інформаційне агентство «Промедіа»

2.2. Політика соціальної відповідальності агентства

2.3. Аналіз результативності соціальної діяльності

 1. Напрямки подальшого розвитку стратегії соціальної відповідальності

3.1. Перспективи розвитку програм соціальної відповідальності в Україні

3.2. Шляхи підвищення ефективності стратегії соціальної відповідальності ТОВ Інформаційне агентство «Промедіа»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Література:

 1. Hill K. Pathways of Represetation: A Causal Analysis of Public Opinion-Policy Linkages / K. Hill, A. Hinton-Anderson // American Joumal of Politica l Science. – 1995. – Vol. 39. – Р . 924-935.
 1. InMild. Украинцы не верят в социальную ответсвенность власти. Маркетинговые исследования в Украине // Укр. науч.-практ. журнал. – 2010. – № 1. – Янв.-февр. – С. 36-38.
 2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Инфра-М, 2006. – 762 с.
 3. Ассель Г. Марке- тинг: принципы и стратегия: Учеб. для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 804 с.
 4. Батра Р., Майерс Дж.Дж. Аакер Д. Рекламный менеджмент: Пер.с англ.[Текст] // Батра Р., Майерс Дж.Дж. Аакер Д. – 5-е изд.- М.; СПб.; К.: Издательский дом „Вільямс”, 2010. – 784 с.
 5. Бузин, В.Н. Медиапланирование для практиков [Текст] / В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. – М. Вершина, 2012. – 448 с.
 6. Владимирська А. Реклама: навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К.: Кондор, 2006. – 334 с.
 7. Гембл П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями / П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок; пер. с англ. – М.: Фаир-Пресс, 2002. – 512 с.
 8. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений / Я. Гордон ; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.
 9. Закон України “Про інформаційні агентства” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80.
 10. Закон України “Про рекламу” від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 11. Закон України про рекламу. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/lawsmain. cgi?nreg
 12. Коваленко О. В. Реклама: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Коваленко, І. Ю. Кут-ліна, М. В. Потабенко; за ред. І. Ю. Кутліної. – К.: МАУП, 2010. – 98 с.
 13. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с. 4. Story L. Ads Made, No Agency Required / Louise Story // New York Times. (Late Edition (East Coast)). – 2007. – Feb 8. – р. 1.
 14. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: навч.-метод. посібник / Т.І. Лук’янець. – К.: КНЕУ, 2002. – 200 с.
 15. Назарова, Л. І. Підвищення ефективності функціонування видавничо-поліграфічного комплексу регіону // 2005 г. Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / Л.І. Назарова; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2005. – 20 с.
 16. Національний класифікатор України класифікації видів економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://justicon.ua/kod-kved-2012-2013.html? language=ua#a1.
 17. Новикова А.А. Методика аудита деятельности рекламных агентств / А.А. Новикова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/metodika-audita-deyatelnosti-reklamnykhagentstv.
 18. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність: конспект лекцій / Б. А. Обритько. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.
 19. Овчинникова Н.Н. Рекламное дело: курс лекций / Н.Н. Овчинникова. – М.: Эксмо, 2012. – 336 с.
 20. Пірен М. І. Публічна політична діяльність: навч. посіб. / М. І. Пірен. – К.: НАДУ, 2009. – 288 с.
 21. Райгородский Д. Я. Психология и психонализ рекламы: учеб. пособие для ф-тов психологии, социологии, экономики и журналистики / Д. Я. Райгородский. – Самара: Издат. Дом “Бахрах-М”, 2007. – 720 с.
 22. Рекламное агентство (BTL-агентство). Организационная структура рекламного агентства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info-btl.ru/btl-agency-reklamnoe.
 23. Ромат Е. В. Реклама: учеб. для вузов / Е. В. Ромат. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 512 с.
 24. Тихонов Е. А. Методические аспекты проведения рекламных кампаний организаций. Автореферат Дис. канд. экон. наук: 08.00.05 -// ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет» – Нижний Новгород. 2007.
 25. Уколов, М.И. Организация рекламной кампании крупных сетевых интернет-ритейлеров дис. канд. екон. наук: 08.00.05 [Текст] / М. И. Уколов – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) – М., 2007.
 26. Феофанов О. Реклама: новые технологии в России / О. Феофанов. – СПб.: Питер, 2000. – 384 с.
 27. Юдіна, Н.В., Несин, Г.М. Сучасні тенденції розвитку рекламного ринку України [Текст] // Юдіна Н.В., Несин, Г.М. // „Економічний вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. – №4, 2007, – С. 280-287.

Про готові роботи

 • Всі роботи були захищені і перевірені
 • Ці роботи можна придбати тільки у нас
 • Роботу можна придбати у нас в офісі або оплатити через банк
Не підходить робота?
Замов нову роботу для себе!
Чому ми найкращі:
Професіоналізм
Ми підбираємо найкращого виконавця під кожне замовлення. Роботи пишуть тільки люди з вищою освітою, кандидати наук і фахівці в своїй області. Дилетантам не місце серед нашого авторського колективу.
Виконання в термін
Чітко дотримуємося обумовлених термінів.
Безкоштовні доопрацювання
Зауваження наукового керівника вносимо абсолютно безкоштовно!
Антиплагіат
Кожна робота проходить перевірку програмою Антіплагіат.ру і відповідає вимогам по % унікальності.
Індивідуальний підхід
Наші менеджери вміють знайти підхід до кожного клієнта, навіть до самого вибагливого
Більше 15 років досвіду
Ми на ринку з 2004 року. За цей час допомогли більше 20 000 студентів, підготувавши понад 49 250 робіт.
Дякуємо за ваші відгуки!

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная

Все просто супер, я осталась очень довольна результатом. Удобная схема сотрудничества и очень приветливые менеджеры.

Виктория

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой.

Спасибо большое этой компании, выручили меня с курсовой работой. Сам бы я не успел ее написать, подводит вечная привычка оставлять все на последний день.

Артем

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению

Спасибо вам большущее за мой дипломный проект по управлению персоналом. С Вами очень легко и просто сотрудничать!

Олег