Особливості дипломної роботи з педагогіки

138
Час читання: 4 хвилини

Зміст

Одним із головних випробувань для студента є написання дипломної роботи, адже до цієї випускної кваліфікаційної роботи висуваються високі вимоги. Йдеться як про необхідність викладу тексту на високому академічному рівні, так і оформлення праці відповідно до всіх стандартів. Крім того, кожна спеціальність має свою специфіку, яка зумовлює особливості змісту академічних робіт, що виконуються у період її освоєння. Дипломна робота з педагогіки в цьому контексті не є винятком і має низку особливостей, серед яких включення практичної частини до неї. Адже знати якийсь предмет – це одне, зовсім інше – навчати йому інших людей.

 

Педагогіка є наукою, в якій знаходять своє відображення:

 • основи виховання та освіти людини;
 • основи процесу виховання, спрямовані на вторинну соціалізацію особистості;
 • закономірності успішної передачі знань та соціального досвіду від покоління до покоління;
 • практика визначення шляхів досягнення педагогічних завдань та цілей;
 • можливі шляхи реалізації різноманітних методик навчання.

 

Об’єктом цієї науки є навчання іншої людини, що безумовно є неймовірно цікавим і водночас складним для вивчення. Саме цим пояснюється високий інтерес науковців до цієї науки та прагнення багатьох молодих людей здобути освіту саме за цією спеціальністю.

 

Правда, щоб навчання не перетворилося на справжнє пекло і не стало причиною безсонних ночей, слід виважено підходити до всіх викликів на шляху до заповітного диплома. Нічого складного в підготовці дипломної роботи, насправді, немає, однак слід запастися терпінням та освоїти мистецтво роботи з джерелами та їх аналізу, а також уважно вивчити методичні рекомендації кафедри, на якій буде відбуватися захист.

 

  Потрібна допомога у написанні роботи?

  Метою написання дипломної роботи є осмислення проблеми, предмета та об’єкта наукового дослідження, демонстрація оволодіння методами досліджень, застосування теоретичних знань та практичних умінь для вирішення конкретних завдань на підставі критичного аналізу та узагальнення існуючої інформації відповідно до узагальненого об’єкта дослідження.

   

  Структура та зміст дипломної роботи педагога

   

  Написання дипломної роботи з педагогіки – досить кропітка та об’ємна робота, проте впоратися з нею зможе кожен студент. Найголовніше не залишати все насамкінець і приступити до роботи відразу ж, як буде затверджено тему. Щоправда, деякі студенти ще на молодших курсах виявляють інтерес до тієї чи іншої теми та самі пропонують науковому керівнику тему для вивчення. Така ініціатива зазвичай дуже високо цінується викладачами вищих навчальних закладів. Адже такий підхід свідчить про зацікавленість студентів та справжню відданість педагогіці. Тема має бути актуальною і відображати дискусійні питання, які не отримали однозначної відповіді в науці (у роботі має утримуватися суб’єктивне бачення автора з того чи іншого питання).

   

  Структура дипломної роботи з педагогіки мало чим відрізняється від робіт такого рівня, що виконуються у межах інших спеціальностей. Дипломна робота складається з:

  • титульного листа;
  • анотації та ключових слів;
  • переліку та умовних позначень (при необхідності);
  • змісту;
  • введення. У цій частині відображається актуальність обраної теми дослідження, визначається об’єкт, предмет, методи дослідження (загальнонаукові та спеціальні), а також наводиться короткий огляд використаної літератури для вивчення теми;
  • основної частини. Тут, як правило, розкривається генезис тієї чи іншої проблематики, проблематика понятійно-категоріального апарату в області, що досліджується, тощо. Окремим блоком у цій частині роботи є практика;
  • висновків. Важливо бути гранично уважними та перевірити, щоб висновки та завдання корелювали між собою. Маленький лайфхак: не знаючи, куди вас можуть завести дослідження, краще писати роботу в межах затвердженого плану, формулювати висновки, а вже потім, виходячи з виконаної роботи – писати вступ;
  • програм (за потреби). Це можуть бути різні діаграми, таблиці, анкети тощо;
  • список використаних джерел.

  Дипломна робота з педагогіки включає титульний лист, анотацію, зміст, вступ, основну частину, що складається з теоретичного та практичного елементів, висновки та список використаних джерел. Перелік умовних позначень та додатки опціональні.

  Де брати матеріали для диплома з педагогічної спеціальності?

   

  Підібрати матеріал для написання теоретичної частини досить просто, необхідно відвідати бібліотеку та добре промоніторити всесвітню мережу Інтернет. Найголовніше – в жодному разі не можна копіювати шматки тексту або передруковувати цілі абзаци з журналів, книг, монографій, дисертацій та інших джерел. Перевірка на плагіат за такого підходу явно не пройде успішно і залишить неприємний слід на репутації недбайливого студента.

   

  Джерелами для педагогічного диплома є:

  • закони;
  • підручники та методичні посібники, що видаються провідними фахівцями у цій галузі;
  • наукові роботи (починаючи від тез на конференцію, закінчуючи статтями у Скопусі);
  • результати соціологічних досліджень та багато іншого.

   

  З практикою ситуація дещо складніша. Адже тут необхідно зібрати унікальні дані, які стануть основою для суб’єктивних висновків та практичних рекомендацій. Як правило, збирати інформацію для дослідження доводиться самостійно за допомогою розроблених анкет та різноманітних тестів.

   

  Особливості написання дипломної роботи педагога

   

  Щоб напевно досягти успіху та отримати в результаті цікаву наукову працю, слід перш за все:

  • скласти план роботи. Відноситися недбало до цього етапу не можна, адже від того, наскільки коректно і грамотно він буде складений, залежить легкість написання роботи в рамках реалізації такої мети на своєму життєвому шляху, як “освіта педагога” та отримання диплома з цієї спеціальності;
  • опрацювати матеріал для написання теоретичної частини роботи;
  • зібрати дані для практичної частини диплома. Саме в цьому полягає головна особливість дипломної роботи з даної спеціальності. Адже дані соціологічних досліджень можуть використовуватися тільки опосередковано. Для формулювання висновків необхідно отримати матеріал самостійно. Тут варто відзначити і те, що спочатку йдеться про вибір методу дослідження та його впровадження у практику, а потім уже про перевірку (апробацію запропонованих ідей). По суті, у процесі роботи над дипломом майбутній педагог навчається не просто критично мислити та аналізувати отриману інформацію, а й використовувати її на благо вдосконалення діючої системи освіти.

  Головна особливість дипломної з педагогіки полягає у необхідності отримання матеріалу для дослідження із власної практики.

  Дипломна робота з педагогіки – важливий крок на шляху до мрії та кар’єри педагога. Зробити його важко, але все можливо, головне вірити і наполегливо працювати. Якщо ж на шляху до мрії все ж таки виникнуть труднощі, то завжди можна звернутися за допомогою до фахівців. Компанія «Світ знань» допомагає студентам вже понад 10 років. У нас можна замовити дипломну роботу з педагогіки та не переживати за результат. Це дозволить заощадити дорогоцінний час та провести його у колі друзів та сім’ї. Молодість така швидкоплинна, до чого витрачати її на підручники та методичні рекомендації?