Куди піти вчитися на філолога?

9 Лис 2023
1 978

Філологом є фахівець, який не тільки досконало володіє мовою, граматикою і стилістикою використання різних мовленнєвих зворотів тощо, а й знає культуру, усне мовлення і літературну творчість. Крім традиційних варіантів “кар’єри” вчителя, викладача університету або академії, вченого або ж перекладача, можливість працевлаштування освіта філолога дає змогу знайти цікавіші варіанти для працевлаштування. Вони охоплюють можливості роботи журналістом, редактором журналу, коректором, контент-менеджером, філологом-маркетологом тощо.

Щоб реалізувати себе в цьому напрямі потрібно з усією відповідальністю підійти до вибору ВНЗ. Відтак необхідно орієнтуватися на: рейтинг ВНЗ в Україні; “якість” кадрового складу (кількість публікацій у профільних журналах України та журналах, що індексуються міжнародними наукометричними базами Скопус і WOS, відповідність викладачів Ліцензійним вимогам до провадження викладацької діяльності тощо); вартість контракту (в умовах, коли ціни за навчання зростають із кожним роком, цей чинник не варто залишати поза увагою) і т.д. Адже наявність “корочки” – зовсім не гарантія того, що людина зможе в майбутньому працевлаштуватися, важливо, щоб вона мала знання в певній сфері.

Тут, звісно, багато що залежить від мови, якою “займається” конкретна людина. Найбільш затребуваними на ринку праці сьогодні є люди, які знають досконало кілька мов. При цьому “базовою” іноземною мовою є англійська. Адже вона має глобальне поширення у світі та є універсальним способом комунікації між різними культурами та народами. У цій статті розглянемо найбільш популярні ВНЗ, які мають філологічні спеціальності та перспективи працевлаштування людей цієї професії.

 

Що вивчає філологія та лінгвістика?

Філологія та лінгвістика є тісно пов’язаними між собою дисциплінами і дуже часто їх навіть ототожнюють. Справді обидві спеціальності вивчають мови та все, що з ними пов’язано, втім все ж таки вони не є тотожними. Так, лінгвісти вивчають мови з точки зору теорії та практики. Вони розглядають структуру мов, напрямки розвитку різних мов, шукають порівняння в різних групах, видах і діалектах. По суті лінгвістика належить як до теоретичних, так і до практичних дисциплін. Представники цієї професії скрупульозно вивчають фонетику, синтаксис, лексикологію. Зазвичай до сфери ведення фахівців цього напряму належить складання словників і підручників, розробка нових методик викладання мови, робота над розробкою програми для машинного перекладу та багато іншого.

Філологія ж передбачає вивчення людиною конкретної мови. Її вони вивчають від кірки до кірки, беручи до уваги кожну, навіть найменшу деталь. Мова для філологів являє собою не просто набір символів, вони ставляться до неї як до культурної спадщини її носіїв. Особливістю роботи фахівців цього профілю є її оціночний характер – усі аспекти розглядаються через призму власного сприйняття людини тих чи інших моментів. Філологи переважно виступають за чистоту мови, захоплюються її багатством і розмаїттям, водночас вони не сприймають її переповнення іноземними та жаргонними словами, а от лінгвісти абсолютно спокійно ставляться до трансформації мови і лише спостерігають за нею. Якщо коротко, то філологія – ширша галузь, ніж лінгвістика.

Основна відмінність між лінгвістами та філологами полягає в підході та методах вивчення основного предмета. Лінгвістика належить до технічних наук, і вона передбачає здійснення дослідницької діяльності, філологія ж – до гуманітарних наук, тут більше “відіграє роль” світ несвідомого.

Ким може працювати філолог української мови та літератури?

Як уже було сказано вище, філолог або лінгвіст не обмежений у виборі професії виключно викладацькою діяльністю або ж роботою вчителя в школі. Представники цих професій можуть “знайти себе” в:

 • журналістській справі. Такий вид зайнятості є гарним вибором для тих, хто володіє публіцистичним стилем і готовий багато писати. Людина може вести власний блог, бути позаштатним кореспондентом різних видань, займатися редагуванням текстів і не тільки;
 • редакторській справі. Це на кшталт “наступна сходинка” розвитку журналіста. Редактор у рамках своєї професійної діяльності підбирає статті для публікації, займається розробкою тем для журналістів;
 • коректурі. Це можуть бути художні книги, коректори у ВНЗ, які відповідають за кореспонденцію з органами влади, ЗМІ тощо;
 • сфері контент-менеджменту. Контент-менеджер по суті той самий редактор, тільки він працює з веб-сайтами;
 • сфері перекладів. Для цього необхідно знати додатково іноземну мову. Володіння нею також має бути бездоганним.

 

Як поступити на філологічні спеціальності?

У 2023 році зарахування на філологічні спеціальності здійснювалося за результатами НМТ. Скоріш за все у 2024 році навчання розпочинатиметься на такій самій основі і поки що до практики ЗНО повернення не буде. Однак, час ще є і можливо щось змінитися, особливо якщо взяти до уваги той факт, що наразі на розгляді у ВРУ перебуває законопроєкт, яким планується суттєво реформувати систему освіти в країні. Найкраще за рік-півтора до закінчення школи вже починати моніторити сайти ВНЗ, які приваблюють. Це дасть змогу вчасно відреагувати на ситуацію, можливо звернутися до репетиторів тощо. До того ж іноді є можливість отримати додаткові бали за участь у якихось проєктах, публікацію наукових робіт тощо. – приємніше буде дізнатися про це вчасно.

Щодо того, які ВНЗ абітурієнт може розглянути для вступу, то можна орієнтуватися на рейтинг 2023. Він є на офіційному ресурсі osvita.ua.

Так, у рамках Київського національного університету ім. Т.Шевченка функціонує Навчально-науковий інститут філології. Він є спадкоємцем філологічних традицій і здобутків, які існували ще з часів заснування університету, якщо бути точніше, з 1834 року. Цей інститут є осередок української духовності, де дбайливо зберігають звичаї та цінності національної культури й водночас готують фахівців з урахуванням світових стандартів і вимог сучасного ринку праці. У філологічному центрі студенти мають можливість вивчати 30 мов. В інституті працює багато кафедр, серед яких: кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації, кафедра германської філології та перекладу, кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики, кафедра зарубіжної літератури, кафедра іноземних мов факультетів психології та соціології, кафедра іноземних мов хіміко-фізичних факультетів і т. д.

У Львівському національному університеті ім. І.Франка функціонує Філологічний факультет. Початком становлення української філології у Львівському університеті є заснування Кафедри російської словесності 1848 року, першим завідувачем якої був Яків Головацький. Історія філологічного факультету як окремого структурного підрозділу Львівського університету починається з 1939 року. Спочатку Львівський університет мав чотири факультети: філософський, юридичний, медичний і теологічний. У 1924-1925 навчальних роках філософський факультет був розділений на гуманітарний і природничий. Гуманітарний факультет проіснував до вересня 1939 року (протягом 1934-1935 років посаду декана гуманітарного факультету обіймав Адам Фішер). Спочатку викладання в університеті велося латинською мовою, після 1817 року – німецькою, згодом – польською, і лише кілька предметів викладався українською мовою. У 1848 році було створено Кафедру української словесності, на якій посаду професора обіймали Яків Головацький.

Національний університет “Львівська політехніка“. Так, в університеті функціонує кафедра іноземних мов, кафедра української мови і не тільки. Випускники ВНЗ високо цінуються на роботі сьогодні.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.  Тут навчаються майбутні філологи, перекладачі, здатні забезпечувати процес міжкультурної комунікації у сфері професійного та ділового спілкування фахівців різних галузей і виконувати письмові та усні переклади різної тематики на високому рівні. Висококваліфіковані викладачі використовують новітні методики викладання, проводять щорічні міжнародні науково-практичні студентські конференції, міжнародний студентський обмін, творчі та освітні об’єднання студентів та аспірантів.

Вагомий внесок у підготовку фахівців на факультеті здійснюють лектори DAAD. Під час навчання студенти отримують знання з фундаментальних і фахових дисциплін, а також навички вільного спілкування та перекладу двома обов’язковими іноземними мовами. Велика увага приділяється комп’ютерній підготовці, адаптованій до вимог майбутньої професійної діяльності. Студенти факультету лінгвістики навчаються за кордоном у рамках програми EUROEAST у партнерських університетах. Студенти, які вивчають французьку мову як основну (або як другу) іноземну, після закінчення 4 курсу (бакалаврат) можуть стати учасниками програми “Подвійний диплом”.

Харківський Національний університет імені В.Н. Каразіна. У межах спеціальності “Філологія” діють такі освітні програми:

 • Українська мова та література (денна та заочна форми),
 • Українська мова і література та англійська мова (денна та заочна форми),
 • Українська мова та література, літературне редагування (денна та заочна форми),
 • Польська мова і література та українська мова (денна форма),
 • Слов’янська філологія, літературне редагування та створення контенту (денна та заочна форми),
 • Класичні мови і літератури та англійська мова (денна форма),
 • Прикладна лінгвістика та англійська (денна форма).

Але це лише топові ВНЗ. Насправді варіантів, де можна пройти навчання безліч, адже професія нині затребувана й університети пропонують те, що має попит в абітурієнтів.

Скільки заробляє філолог в Україні?

У середньому філолог в Україні заробляє близько 20-25 тис. грн на місяць. Однак усе залежить від займаної посади. Як ми з’ясували, з освітою філолога можна працювати перекладачем, викладачем, коректором у ВНЗ і не тільки.

 

Як поступити на філологію після 9 класу?

Філолог – це спеціальність, яку можна опанувати не тільки після закінчення школи, вступивши до ВНЗ. Насправді дотепер Україна пропонує сучасні програми навчання і для випускників 9 класу. Так, по його закінченню можна вступити до:

 • Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара;
 • Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету;
 • Харківський університетський ліцей і не тільки.

Професія філолога затребувана сьогодні на ринку праці та доволі добре оплачувана, однак, щоб реалізуватися в професії треба пройти складне навчання. Часом у процесі виникає відчуття, що впоратися з усім не вийде. У таких випадках гарною ідеєю буде звернутися по допомогу до фахівців компанії “Світ Знань”. Автори компанії є справжніми професіоналами своєї справи і у них можна замовити курсову роботу, замовити дипломну та інші види студентських письмових робіт. Серед переваг співпраці з авторами варто відзначити: високу швидкість підготовки роботи будь-якої складності, доступні ціни та бездоганну якість.

 

 • Скільки коштує навчання на бакалавраті на філолога?

Вартість контракту в різних ВНЗ різна. У середньому ціна за навчання варіюється в діапазоні від 20 до 40 тисяч на рік.

 • Чи можна піти працювати після закінчення коледжу?

Так, втім все залежить від того, куди саме хоче влаштуватися випускник. Адже одна справа влаштуватися контент-менеджером, а зовсім інша – коректором у ВНЗ.

Потрібна допомога у написанні роботи?
Звертайтесь за допомогою до наших спеціалістів і ми виконаємо будь-яке завдання

  Ви погоджуєтесь з правилами користування сервісом та даєте згоду на обробку персональних даних

  Популярні питання

  Ціна на роботи на замовлення узгоджується з кожним замовником окремо. Адже на кінцеву вартість впливає величезна кількість факторів, зокрема: вид студентської роботи (реферат коштує дешевше за курсову роботу, а ось вартість дипломної роботи обійдеться дорожче ніж написання курсової роботи), спеціальність та тема дослідження, термін, за який необхідно виконати курсову роботу чи іншу письмову працю, від складності через призму унікальності роботи тощо. Однак, в будь-якому випадку реферати курсові дипломні на замовлення у нас коштують менше ніж у конкуруючих компаній.

  Якщо вас цікавить написання курсової роботи чи дипломні роботи на замовлення залишайте заявку нашим менеджерам. Зробити це можна телефоном, через зручний для себе месенджер, або ж у нашому офісі в столиці. Ми подбали, щоб співпраця з нами приносила виключно задоволення кожному клієнту.

  Внести оплату за замовлення в компанії “Світ Знань” ви можете шляхом грошового переказу на безготівковий рахунок компанії, або ж готівкою в нашому офісі. Звертаючись до нас ви можете не сумніватися в тому, що робота буде виконана якісно (всі вимоги та побажання наукового керівника будуть враховані) і вчасно. Правки є безкоштовними, якщо вони здійснюються в межах узгодженого плану тексту дипломної роботи, курсової, магістерської роботи на замовлення.

  Так, саме тому ми можемо бути корисними для замовників із різних куточків України. Відповідно до умов співпраці з нами ви можете замовити виконання роботи онлайн, сплатити за неї через Приват24 чи інші додатки та отримати готове замовлення в зручний для себе месенджер.

  Ціна узгоджується із замовником після залишення заявки, однак перед тим, як автор компанії приступить до написання роботи, тому стосовно цього нюансу ви можете не перейматися. Алгоритм дій наступний – спочатку ви залишаєте заявку щодо роботи, потім менеджер узгоджує з вами всі деталі (термін виконання курсової роботи на замовлення, термін виконання та кількість сторінок диплому тощо), далі – підбирає автора, який впорається з роботою якнайкраще та узгоджує ціну.

  Якщо остання влаштовує замовника, то він вносить передплату в розмірі 50% й автор починає працювати над роботою на замовлення. Залишок за вартість роботи вноситься після того, як вона буде готова до відправлення автором. Правки в межах плану входять в ціну – для замовника це дуже зручно.

  Ні, оскільки для нас є важливою репутація обох сторін. Студенти, які замовляють курсові роботи, написання дипломної роботи тощо не знають хто саме готує для них роботи, в той же час вони можуть не сумніватися в тому, що робота виконується фахівцем, який має за плечима досвід роботи в певній сфері. А автори не знають для кого саме та для його ВНЗ вони пишуть роботу. Спілкування відбувається виключно через менеджерів. Проте стосовно оперативності комунікації можете не хвилюватись – менеджери все вирішують швидко.

  Так, наша компанія виконує роботи на замовлення, і у нас є банк готових робіт. Адже для нас є важливим, щоб на захисті в студента не було жодних проблем. Всі дипломні роботи, кожна курсова робота нашого авторства являють собою результат самостійного дослідження, не містять плагіату, є актуальними тощо. Вартість студентських робіт такого рівня є вищою, однак результат точно буде задовільним та дозволить студенту досягти поставленої перед ним мети.

  Про те, що нам можна довіряти свідчать численні відгуки клієнтів. Почитати такі відгуки клієнтів компанії можете на сайті нашої компанії чи на різних незалежних ресурсах. Всі роботи наших авторів виконуються вчасно, відрізняються бездоганність й при цьому ціна вашого завдання є завжди доступною.

  Right Menu Icon

  Залишіть свої контакти та наш менеджер зв'яжеться з Вами

   Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами