Куди вступати на економіста у 2024 році?

4 Гру 2023
2 258

Економічна кваліфікація сьогодні є однією з найбільш затребуваних на ринку праці сьогодні. Наявність диплома може допомогти реалізувати себе в різних сферах, незалежно від галузі. Так, маючи диплом економіста можна влаштуватися на роботу аналітиком фінансових ризиків, аналітиком даних, фінансовим планувальником, бухгалтером, фінансовим консультантом, інвестиційним аналітиком і не тільки. Можливостей – море. Так, банківська кар’єра користується неабиякою популярністю у випускників економічних вишів, пропонує широкі можливості для отримання високої заробітної плати та користується величезним попитом на економістів. Випускники з економічним досвідом особливо цінуються у фінансовому контролі, плануванні, аналізі ризиків або даних і консультаціях.

Економісти та експерти з економіки – це серце бізнесу та фінансового консалтингу. Кваліфіковані фахівці можуть знайти посади у великих і середніх організаціях, де потрібне проведення економічних досліджень. Роль дослідника економіки вимагає глибокого знання економічних теорій і моделей, ґрунтовних аналітичних навичок і математичних здібностей. Фінансові консультанти в галузі економіки виконуватимуть подібні посади, але можуть працювати для кількох клієнтів замість однієї організації, складаючи звіти та консультуючи щодо стратегії бізнесу. Сучасні знання та обізнаність у сфері корпоративних фінансів важливі для цих ролей. І тут, на щастя чи на жаль, проходження курсів точно не допоможе. Економіст – це людина, “підкована” з усіх боків.

Щоб стати затребуваним фахівцем на ринку праці, необхідно здобути освіту у вищому навчальному закладі, що має хорошу репутацію, працює за “сильними навчальними програмами” тощо. Коли приходить час вибрати цей ВНЗ не надто просто, адже сьогодні є величезна кількість ВНЗ в Україні, як приватних, так і державних, і практично всі з них мають у своєму складі факультети або ж інститути економічного спрямування.

Ви – абітурієнт, але ніяк не можете визначитися з ВНЗ? Не знаєте, що необхідно скласти, щоб почати розвиватися в обраному напрямку? Тоді ця стаття точно для вас, сідайте зручніше – ми підготували для вас актуальну та корисну інформацію.

 

Які предмети потрібно складати на економіста в Україні?

Щоб вступити на економіста необхідно мати сертифікат ЗНО або ж НМТ. Предметами, які необхідно здавати є:

 • українська мова;
 • математика;
 • історія України.

Вищезазначені предмети є обов’язковими. Також складається один предмет на вибір – це може бути українська література, іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія, фізика, біологія.

Четвертим предметом на НМТ краще все ж таки складати іноземну мову, вона матиме вищий коефіцієнт під час вступу на спеціальність 051 “Економіка”. Та й у принципі знання іноземної мови ніколи не буде зайвим.

Економіст після 9 класу?

Носити горде звання “економіст” можна не тільки після 11 класу, почати навчання можна раніше, вступивши до коледжу або ж технікуму. Вступити можна в:

 • Бізнес-коледж Європейського університету.

Європейський університет було засновано 1991 року. Його місія полягає у здійсненні вагомого внеску в суспільний розвиток через дослідження, генерування нових значущостей, їх розповсюдження та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей. Університет реалізує свою місію шляхом досягнення таких стратегічних цілей, серед яких: утвердження Університету як провідного вітчизняного науково-дослідного, освітнього та інноваційного центру; забезпечення особистого та професійного зростання студентів, формування компетенції, яка визначає конкурентоспроможність випускників в Україні та світі; всебічний розвиток креативного працівника науково-педагогічних працівників ВНЗ; сприяння становленню гармонійно розвиненої особистості, активного члена суспільства, патріота України.

 

 • Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя.

Коледж здійснює підготовку фахівців з технічного, економічного, гуманітарного напрямів за спорідненими з Університетськими спеціальностями, професійно-освітніми програмами, проводить культурно-просвітницьку діяльність серед населення, має високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення такої діяльності. Коледж заснований на державній формі власності. Освітня діяльність з підготовки фахівців відповідно до ліцензій проводиться на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, молодшого спеціаліста та кваліфікованого працівника.

 

 • Університетський коледж Київського університету ім. Б. Грінченка.

Профільний коледж “Універсум” забезпечує надання фахової вищої освіти, у тому числі в поєднанні з профільною загальною середньою освітою. Коледж також має право відповідно до ліцензій забезпечувати здобуття профільної середньої освіти фахового та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) освіти. Освітня діяльність Коледжу спрямована на забезпечення підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці спеціалістів в умовах багатопрофільності на засадах середовищного, системного, особистісно зорієнтованого, компетентнісного підходів та створення інноваційного простору для розвитку кожного учасника освітнього процесу. Коледж діяв у структурі Університету з 2008 року як Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка. У 2020 році, відповідно до Закону України “Про фахову вищу освіту”, перейменований на Спеціальний коледж “Універсум” Київського університету імені Бориса Грінченка. Освітній процес у Коледжі забезпечують 120 викладачів.

 

 • ВСП “Фаховий коледж Одеського національного університету імені І.І. Мечникова”.

Нині в Коледжі навчається близько 250 студентів денної форми навчання, з них на контракті – 90 студентів, на місцях за державним замовленням – 160. Навчально-виховний процес у межах комплексу забезпечують понад 40 викладачів семи спеціалізованих кафедр університету та циклових комісій коледжу, серед яких 16 докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів, 13 викладачів вищої категорії. Також до навчального процесу залучені досвідчені висококваліфіковані практикуючі фахівці. Коледж також співпрацює з усіма науковими підрозділами університету з метою теоретичної та практичної підготовки студентів. До послуг студентів загальноуніверситетські лабораторії, ботанічний сад, гідробіологічна станція, стадіон, критий спортивний комплекс, спортивні майданчики, спортивно-оздоровчий табір “Чорноморка”, гуртожиток, їдальня. Згідно з відомостями щодо провадження освітньої діяльності у сфері фахової вищої освіти, коледж здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем “профільний молодший бакалавр”.

Це лише мала частина “пропозицій”, які є на ринку освітніх послуг, тому знайти найоптимальніший для себе варіант за всіма параметрами (про них трохи згодом) напевно зможе кожен. Чи є сенс іти після 9 класу в коледж? Швидше так, ніж ні. Адже вступивши до коледжу, людина максимально рано занурюється в те середовище, яке буде пов’язане з її майбутньою професією, має змогу здобути практичний досвід і в цьому матиме перевагу перед своїми однолітками. Водночас люди у віці 17-18 років не завжди знають, із чим хочуть пов’язати своє життя, що вже казати про тих, хто молодший, – є ризик того, що обрана спеціальність за рік-другий втратить “свою актуальність” для конкретної людини. Щоправда, знання економіки, як і юриспруденції, зайвими точно ніколи не будуть.

Вступ до коледжу не передбачає складання ЗНО і тому для тих, хто не дуже впевнений у своїх знаннях, вступ до коледжу або хоча б спроба зробити це буде найкращим рішенням. Якщо все вийде, то не треба буде переживати за ЗНО чи НМТ, якщо ні – буде час підтягнути знання або ж зрозуміти, що треба шукати себе в чомусь іншому.

Огляд найкращих університетів для вивчення економіки

Портал osvita.ua публікує щорічно рейтинги ВНЗ, формуючи їх за різними критеріями. На жаль, економічні ВНЗ не згруповані окремо і тому орієнтуватися треба на “загальну картинку” і далі вже аналізувати кожен університет окремо (практично всі ВНЗ випускають економістів). Так ТОП-10 у 2023 році ВНЗ України наступним чином розділили місця в рейтингу:

Так, наприклад, Національний технічний університет України “КПІ ім. І.Сікорського” пропонує навчання за спеціальністю 051 “Економіка” на бакалавраті та магістратурі. Цей ВНЗ пропонує такі освітні програми:

 1. Економіка та бізнес. Програма для тих, хто хоче навчитися приймати економічно ефективні рішення для бізнесу та забезпечувати ефективність діяльності підприємств в умовах обмежених ресурсів у сучасному бізнес-середовищі. Навчання допоможе: оволодіти основами ведення бізнесу; усвідомити закони функціонування економіки на макро- та мікрорівні; навчитися визначати та аналізувати фінансово-економічні показники; складати плани та прогнози.
 2. Економічна аналітика. Програма для тих, хто прагне аналізувати економічні процеси та явища, обґрунтовувати оптимальні економічні рішення, володіючи методами математичної економіки та інформаційно-аналітичними технологіями. Навчання дає змогу: оволодіти сучасними мовами програмування; моделювати та прогнозувати соціально-економічні процеси та явища; оволодіти методами фінансового та економічного аналізу за допомогою ІТ; навчитися проводити інтелектуальний аналіз великих масивів економічних даних (Data Mining).
 3. Міжнародна економіка. Програма для тих, хто хоче навчитися ухвалювати обґрунтовані рішення щодо розвитку та забезпечення міжнародних економічних відносин і вирішувати прикладні завдання міжнародної економічної діяльності. Після навчання ви зможете: налаштовувати механізми міжнародного економічного співробітництва; планувати та реалізовувати міжнародні комерційні угоди; організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів і проєктів.

 

Критерії вибору університету та програми

Обираючи ВНЗ слід орієнтуватися не тільки на рейтинг, а й на інші моменти, а саме:

 • місце розташування ВНЗ. Рейтинг – це, звісно, добре, але, якщо на навчання доведеться їздити в інший кінець міста, а то й зовсім треба буде переїхати в інший кінець країни, але необхідність цього треба буде як слід продумати. Адже оренда квартири, проживання далеко від близьких тощо пов’язане з низкою складнощів;
 • вартість контракту. Ціна на контракт варіюється від ВНЗ до ВНЗ і може істотно відрізнятися. На 2023 рік навчання на бакалавраті коштує від 20 до 60 тис. грн (як бачите, різниця суттєва);
 • розмір стипендії;
 • можливості, які надає ВНЗ. Тут важливо проаналізувати всі деталі, що стосуються міжнародного співробітництва ВНЗ із різноманітними міжнародними організаціями і не тільки – визначити можливість отримання подвійного диплома, проходження стажувань у різних компаніях і не тільки.

 

Україна – країна можливостей, навіть у такий складний час, адже виші активно йдуть назустріч, допомагають освоїти професію в дистанційному форматі навчання тощо. Однак, слід розуміти, що ця професія хоч і затребувана на ринку, підходить далеко не всім. Адже навчання дуже складне і не кожен здатен впоратися з ним. Зазвичай складність полягає в підготовці різноманітних письмових робіт, які потребують багато часу та сил на їх підготовку. Якщо проблема в процесі навчання полягатиме тільки в них, тоді все можна вирішити. Замовити курсову роботу, реферат або ж диплом завжди можна в компанії “Світ Знань”. Делегувавши частину завдань з навчання її фахівцям, життя точно стане кращим і легшим.

 

 • Скільки коштує навчання на економіста?

У середньому ціна контракту становить 30 тисяч на рік (а загалом вартість варіюється в діапазоні від 20 до 60 тисяч). Усе залежить від місця навчального закладу в рейтингу, “якості” його кадрового складу (бажано, щоб в університеті працювали фахівці, які мають наукові ступені, вчені звання тощо), можливостей отримання подвійного диплома тощо.

 • Чи можна знайти роботу з дипломом бакалавра з економіки?

Звісно так, проте слід розуміти, що диплом магістра дасть змогу “продати себе” на ринку праці набагато вигідніше і відкриє ширші перспективи.

Потрібна допомога у написанні роботи?
Звертайтесь за допомогою до наших спеціалістів і ми виконаємо будь-яке завдання

  Ви погоджуєтесь з правилами користування сервісом та даєте згоду на обробку персональних даних

  Популярні питання

  Ціна на роботи на замовлення узгоджується з кожним замовником окремо. Адже на кінцеву вартість впливає величезна кількість факторів, зокрема: вид студентської роботи (реферат коштує дешевше за курсову роботу, а ось вартість дипломної роботи обійдеться дорожче ніж написання курсової роботи), спеціальність та тема дослідження, термін, за який необхідно виконати курсову роботу чи іншу письмову працю, від складності через призму унікальності роботи тощо. Однак, в будь-якому випадку реферати курсові дипломні на замовлення у нас коштують менше ніж у конкуруючих компаній.

  Якщо вас цікавить написання курсової роботи чи дипломні роботи на замовлення залишайте заявку нашим менеджерам. Зробити це можна телефоном, через зручний для себе месенджер, або ж у нашому офісі в столиці. Ми подбали, щоб співпраця з нами приносила виключно задоволення кожному клієнту.

  Внести оплату за замовлення в компанії “Світ Знань” ви можете шляхом грошового переказу на безготівковий рахунок компанії, або ж готівкою в нашому офісі. Звертаючись до нас ви можете не сумніватися в тому, що робота буде виконана якісно (всі вимоги та побажання наукового керівника будуть враховані) і вчасно. Правки є безкоштовними, якщо вони здійснюються в межах узгодженого плану тексту дипломної роботи, курсової, магістерської роботи на замовлення.

  Так, саме тому ми можемо бути корисними для замовників із різних куточків України. Відповідно до умов співпраці з нами ви можете замовити виконання роботи онлайн, сплатити за неї через Приват24 чи інші додатки та отримати готове замовлення в зручний для себе месенджер.

  Ціна узгоджується із замовником після залишення заявки, однак перед тим, як автор компанії приступить до написання роботи, тому стосовно цього нюансу ви можете не перейматися. Алгоритм дій наступний – спочатку ви залишаєте заявку щодо роботи, потім менеджер узгоджує з вами всі деталі (термін виконання курсової роботи на замовлення, термін виконання та кількість сторінок диплому тощо), далі – підбирає автора, який впорається з роботою якнайкраще та узгоджує ціну.

  Якщо остання влаштовує замовника, то він вносить передплату в розмірі 50% й автор починає працювати над роботою на замовлення. Залишок за вартість роботи вноситься після того, як вона буде готова до відправлення автором. Правки в межах плану входять в ціну – для замовника це дуже зручно.

  Ні, оскільки для нас є важливою репутація обох сторін. Студенти, які замовляють курсові роботи, написання дипломної роботи тощо не знають хто саме готує для них роботи, в той же час вони можуть не сумніватися в тому, що робота виконується фахівцем, який має за плечима досвід роботи в певній сфері. А автори не знають для кого саме та для його ВНЗ вони пишуть роботу. Спілкування відбувається виключно через менеджерів. Проте стосовно оперативності комунікації можете не хвилюватись – менеджери все вирішують швидко.

  Так, наша компанія виконує роботи на замовлення, і у нас є банк готових робіт. Адже для нас є важливим, щоб на захисті в студента не було жодних проблем. Всі дипломні роботи, кожна курсова робота нашого авторства являють собою результат самостійного дослідження, не містять плагіату, є актуальними тощо. Вартість студентських робіт такого рівня є вищою, однак результат точно буде задовільним та дозволить студенту досягти поставленої перед ним мети.

  Про те, що нам можна довіряти свідчать численні відгуки клієнтів. Почитати такі відгуки клієнтів компанії можете на сайті нашої компанії чи на різних незалежних ресурсах. Всі роботи наших авторів виконуються вчасно, відрізняються бездоганність й при цьому ціна вашого завдання є завжди доступною.

  Right Menu Icon

  Залишіть свої контакти та наш менеджер зв'яжеться з Вами

   Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами