Оформлення діаграм та графіків у дипломній роботі 📉

405
Час читання: 3 хвилини

Зміст

Діаграми, графіки та схеми добре спрацьовують як доповнення до основного матеріалу дипломної роботи і дуже доступно можуть пояснити й наочно показати факти, статистику, закономірності. Враховуючи, що більшість людей легше сприймають інформацію «на око», цей інструмент оформлення дуже доречний та ефективний.

 

Як оформляються діаграми у дипломі?

 

Для ілюстрацій такого типу діють уніфіковані правила та рекомендації. Діаграми розташовуються безпосередньо в тексті, відразу ж за фрагментом, в якому йдеться про них або про дані, які вони відображають. Якщо не вистачає місця, то на наступній сторінці. У виняткових випадках, коли об’єм діаграми занадто великий, ці елементи виносяться у Додатки з наданим літерним позначенням та порядковим номером, якщо вона не єдина.

 

Оформлення діаграм залежить від їхнього типу. Можливості Word дозволяють експериментувати з елементами візуалізації та розміщувати наочну інформацію декількома способами. Наочно різноманітність можна подивитися на зображенні нижче.

Типы диаграмм

 

  Потрібна допомога у написанні роботи?

  Найчастіше застосовуються кругові діаграми та гістограми, які вважаються більш зручними та зрозумілими. Кожна з них легко формується за допомогою панелі інструментів. Для цього потрібно увійти у вкладку «Вставка», перейти до «Діаграм» та визначитися з відповідним типом та видом. Дані вносяться дуже просто. Потрібна графічна ілюстрація буде сформована програмою в автоматичному режимі. При цьому потрібно подивитися візуально на картинку – іноді, залежно від версії Word, може знадобитися зміна переносів, зменшення або збільшення шрифту.

   

  Діаграми у дипломних роботах можуть містити пояснювальні частини. Вони оформляються як текст під рисунком і припускають, що будуть використані позначення, елементи, функціональні залежності. Такий блок розміщується після назви діаграм або вільному полі.

   

  Кожна діаграма має бути підписана. Найменування вказується над зображенням із вирівнюванням по центру. Поруч проставляється порядковий номер. Після нього без крапки ставиться тире та прописується назва. Наприкінці крапка також не потрібна.

  Важливо! Діаграми можна запозичувати, а не лише готувати власноруч. Однак у цьому випадку потрібне оформлення підрядкового винесення на першоджерело.

   

  Як оформляються схеми у дипломних роботах?

   

  Для схематичних зображень важлива чіткість та максимальна ясність. Такі моделі служать наочною демонстрацією наукової теорії та позиції самого автора. Такий формат широко застосовується не лише за технічними, але й гуманітарними, соціальними і навіть медичними напрямками.

   

  Головне правило – зображати схеми у тому стилістичному оформленні, як і всю дипломну роботу і, особливо, інші елементи візуалізації – зображення, діаграми, графіки, таблиці. Якщо в очі кидатиметься різна стилістика оформлення, це може наштовхнути на думку, що схема не оригінальна і запозичена з інших джерел.

   

  За допомогою програми Word це зробити досить легко. Потрібно користуватися опцією на панелі інструментів, як показано на малюнку знизу.

   

  У результаті може бути сформована будь-яка схематична комбінація з такої кількості блоків та гілок, які потрібні за змістом. Наприклад, так.

  Можна застосовувати найрізноманітніші, у тому числі багаторівневі схеми та розміщувати в них навіть картинки.

  Незважаючи на науковість стилю, до схем, як і діаграм можуть допускатися послаблення в плані колірного рішення, контурів і форм фігур. Для цього активно використовується графічна програма Smartart. Його легко знайти у верхній панелі інструментів.

   

  Як оформляються графіки у дипломних роботах?

   

  На графіки поширюються такі самі правила оформлення, як і до діаграм чи схем. Вони мають бути підписані та пронумеровані арабськими цифрами. За фактом графіки є нічим іншим як різновидом лінійних діаграм. А, щоб розмістити незалежну змінну в двомірної системі координат, використовується принцип горизонтального розташування, тобто вісь абсцис. Допускається позначка позитивних величин виключно вгору чи праворуч, орієнтуючись на точку відліку.

   

  Допускається варіювання з товщиною та кольором ліній, якщо їх у графіку надто багато. Колірний фон небажаний. Перевантаження інформації «з’їдає» легко читаність. Це важливо пам’ятати, як і те, що для словесного опису використовується текст під рисунком.

   

  Ці та багато інших нюансів потрібно враховувати. Без діаграм та схем дипломні роботи виглядають нудно та монотонно. Якщо потрібне бездоганно виконане завдання з елементами візуалізації та високою унікальністю, завжди можна звернутися до компанії «Світ Знань».