Оформлення посилань в роботі 2020

514
Час читання: 3 хвилини

Зміст

 

 

Що найскладніше в написанні курсової роботи? О так, її оформлення. Особливо складно доводиться непідготовленим студентам з виносками і посиланнями. Мало того, що від кількості точок з запитом, дефісів, скорочень, похилих ліній і багато чого іншого. Так ще й потрібно достовірність, розуміння різниці між видами і формами, грамотність. У статті ми опишемо головні аспекти.

 

У чому різниця між посиланнями і виносками?

 

Ці поняття часто плутають, через недосвідченість. Насправді різниця величезна, і краще не зізнаватися, якщо раптом не розумієте різниці. Отже, пройдемося по поняттям.

 

Виноски є додатковим текстом, який розміщується в нижній частині сторінки і відділений від нього суцільною лінією. Їх зміст може бути найрізноманітнішим, від перекладу іноземного тексту до приміток до тексту.

  Потрібна допомога у написанні роботи?

   

  Посилання фактично є різновидом виносок і складаються з бібліографічних відомостей про назву, автора, фізичні характеристики, а також тексту в документі, який згадується, цитується або розглядається в статті або книзі.

   

  А тепер ще більш простою мовою. Виноска – це простір за лінією внизу сторінки, куди розміщується бібліографічні посилання. Ще одна особливість: у виносці допускається авторський коментар, чого не можна сказати в іншому варіанті, так як посилання обмежуються лише інформацією про джерело.

   

  Важливо! Рекомендована кількість посилань на одну сторінку – 2-3. Якщо багато сторінок без посилань – ви будете запідозрені в недостатньому опрацюванні літератури. Якщо занадто багато – звинуватять у відсутності власних думок і авторської позиції.

   

  Якими бувають посилання в студентських роботах?

   

  Є три види посилань, доречних для всіх студентських робіт:

  • підрядкові – виноситься з тексту в нижню частину сторінки;
  • затекстові – виноситься за текст курсової, нумерується, поміщається в квадратні дужки і передбачає відсилання;
  • внутрішньотекстові – містять інформацію про об’єкт посилання поза головного документа. Вони поміщаються в круглі дужки. Це самий рідкісний випадок для курсових робіт.

   

  Різновидів набагато більше. Так, одних тільки затекстових посилань на кшталт джерел можна виділити величезну кількість.

  Вид

  Приклад оформлення

  На наукові статті

  Іванов І. М. Девіантна поведінка підлітків в період пандемії 2020 року.  Монографія.  – Міжнародний класичний університет ім.  Пилипа Орлика.  Миколаїв: 2020 – 218 с.
  На дисертації і автореферати Борщевський К. П. Політичні події та руху в Україні 1945-2011 рр.  автореф.  дис ….  д-ра іст.  наук: 07.02.02.  – Київ, 2020.
  На рецензії Есенбаев А. В. Від небезпечного до надійного … / А.  В. Есенбаев // Кентавр.  – 1999. – № 2. – С. 112-153.  – Рец.  на кн.: Видатні діячі України.  1917: біогр.  слів. / під ред.  О. А. Антонова.  – К., 1999. – 324 с.
  На електронні ресурси Рівень злочинності в Україні в 2004-2018 рр.  Частина 2. Електронний ресурс.  URL: http://www.agesmyst.ru/node/15.  (Дата звернення 12.09.2020).
  На нормативні документи Про цивільний процес Узбекистану: конституц.  закон Узбекистану від 10 жовтня 2002р. № 1-ФКЗ // Збір.  законодавства Узбекистану.  – 2002. – № 4. – Ст.  1.
  На підручники та енциклопедії

  Універсальний інформаційний довідник: У 10 т. / Голова наук.-ред. ради М. С. Болотов.  Відп. ред. К. П. Іванов. Т. 2. Анкілоз – Банка. – К.: Універсальний інформаційний довідник, 2010. – 180 с: іл .: карт.

   

  На іноземні матеріали

  Billion S.P.  The capital discussion of Ukraine.  A Study in the Use of Policy.  – Connecticut // Florida: Investigation Books, 2005.

   

   

  Зверніть увагу! Внутрішньотекстові посилання використовуються досить рідко, оскільки займають занадто багато місця і більш складні в оформленні.

   

  Як прописуються посилання у виносці і повторні посилання?

   

  Затекстові виноски можуть мати інформаційний підтекст про джерела, якщо вони включають цитату авторської інтерпретації або пряму цитату. У такому варіанті застосовується вказівка, за ким саме цитата або скорочені фрази «див.  про це», «зміст тексту переданий своїми словами» а далі наводиться посилання на першооснову.

   

  Наприклад. 4Цит.  по Виноградову Ю. Жорстока політика Сталіна. Битва за владу … 5 Радянські відносини 1915-1954 рр.  Документи і матеріали.  – М.: – Політіадат. 1997. – с.  13.

   

  З повторенням все максимально просто. Якщо посилання на джерело дублюються на одній сторінці, можна не захаращувати матеріал і оформити внутрішньотекстове повторне посилання наступним чином – 2 Там же. с. 12.

   

  Які рекомендації для оформлення посилань?

   

  У програмі Word в будь-якої версії є спеціальна опція – посилання, у верхній панелі інструментів. Така опція дозволяє оформити будь-які виноски і забезпечити автоматичну нумерацію. Плюс, інформація, винесена за текст таким чином, не враховується під час перевірки унікальності і не входить в загальну кількість символів.

   

  Для того щоб оформлення курсової роботи не перетворилося в болісне випробування, прийміть до відома такі поради:

   

  1. Перевіряйте достовірність кожної прямої цитати. Заборонено перекручувати факти навмисно або ненавмисно. Важлива точність та ідентичність даних.
  2. Не використовуйте сумнівні або непідтверджені джерела. Це ж правило стосується застарілої літератури або двозначних досліджень, які ще не зміцнилися в науково-теоретичному світі.
  3. Зіставляйте посилання з їх порядковими номерами в бібліографічному списку. Повинно бути чітка відповідність.
  4. Використовуйте актуальні стандарти оформлення та ДСТУ для чіткого дотримання пунктуації, аж до кожної коми.

   

  Важливо! Не відкладайте оформлення посилань на потім. Робіть це відразу по ходу написання основного тексту. Так економиться час, зусилля, і ви точно будете впевнені, що не упустили нічого важливого.

   

  Цілком зрозуміло, що студенти не можуть, не хочуть або не встигають писати або оформляти курсові роботи. У цих випадках автори компанії «Світ Знань» готові прийти на допомогу в будь-яку хвилину. Ми працюємо на ваш результат і виправдовуємо найнесподіваніші очікування!