Секрети написання дипломної роботи

259
Час читання: 3 хвилини

Зміст

Для професійного зростання, особливо у державних структурах, значимість диплому велика. Щоб отримати довгоочікувану «корочку» потрібно чимало терпіння, завзятості та праці. За роки навчання у ВНЗ треба буде не лише скласти багато іспитів, заліків та кілька курсових, а й написати дипломну роботу. Дипломна робота – це наукова праця, підготувати яку насправді не так вже й складно, а з огляду на сучасні технології – можна навіть отримати задоволення від процесу та набути корисних навичок. Але, щоб процес написання роботи не перетворився на пекло, треба знати певні секрети.

 

Порядок написання дипломної роботи

 

Ця наукова праця насамперед потребує послідовності у роботі над нею. Щоб отримати у результаті хорошу роботу, що становить практичний і теоретичний інтерес для науки, слід пройти кілька етапів підготовки роботи. А саме:

 • підготовчий. На цьому етапі студенту слід підібрати літературу з обраної теми, зрозуміти суть проблеми та обґрунтувати її актуальність, а також правильно поставити мету та завдання дослідження.

Щоб уже тут не виникло проблем, найкраще пропонувати тему роботи самостійно, а не вибирати зі списку, який пропонує кафедра. Тут є кілька найважливіших моментів. Література має бути новою (рекомендується використовувати літературу, термін давності якої не перевищує 5 років), адже їй властиве моральне старіння;

 • етап написання теоретичної частини роботи. Тут потрібно проаналізувати підібраний матеріал, систематизувати джерела;
 • етап збирання практичного матеріалу. Важливо, щоб збір практики проходив відповідно до теоретичної частини, і вони доповнювали один одного;
 • фінальний. Ця частина передбачає надання роботі того вигляду, у якому її вже можна показати науковому керівнику та комісії. Йдеться як про наповнення роботи, так і її форматування відповідно до вимог оформлення (відповідність структури роботи тим вимогам, які до неї пред’являються; використання потрібних шрифтів, відступів; кожне джерело має бути оформлене відповідно до стандартів та відображати реальні дані тощо).

Сюди ж можна віднести і формування висновків щодо роботи та перевірка їх кореляції з поставленими завданнями та метою роботи, що були викладені у вступі.

Вимоги до написання дипломної роботи

 

Дипломна робота є випускною кваліфікаційною науковою працею, тож вимоги до неї досить високі. Адже, по суті, вона покликана відобразити те, чого студента навчили за роки навчання у вищому навчальному закладі. Саме по собі дослідження не може бути цінним, якщо воно не оформлене за стандартами та його результати не несуть практичну цінність. Зупинимося на таких вимогах до написання дипломної, як оформлення, актуальність, структура, грамотність та унікальність, та розглянемо їх детальніше.

 

  Потрібна допомога у написанні роботи?

  Насамперед – оформлення. Важливо, щоб робота була оформлена згідно з ДСТУ (на момент написання), а також повністю відповідала вимогам, викладеним у методичних рекомендаціях кафедри. У методичні рекомендації зазвичай включені вимоги, які стосуються кількості сторінок тексту, оформлення титульного аркуша, кількості джерел, які потрібно використовувати для написання роботи, шрифту тощо. Якщо робота не відповідає технічним вимогам, вона не буде допущена до захисту. Тут йдеться і про дотримання структури роботи та включення до неї вступу, основної частини, висновків, списку літератури та додатків.

   

  Звичайно, якщо вибирати тему зі списку кафедри, то помилитись не вийде. Але якщо ви вирішили проявити ініціативу і запропонувати свою тему, то варто сто разів подумати. З одного боку, викладачі цінують, коли студенти ініціюють свою тему для дослідження, проте перш ніж заявити про своє бажання, треба подумати, чи справді тема є актуальною і чи потягнете її. Хоча, написання “близької” собі теми буде здебільшого безсумнівно легшим і цікавим.

   

  Матеріал у дипломній роботі повинен бути викладений послідовно та повністю структурованим. Важливо, щоб мети було досягнуто і всі завдання, які були викладені у вступі роботи, послідовно виконувались. Це дозволить уникнути такої помилки, як “тема не розкрита”.

   

  Робота має бути унікальною. Відсоток унікальності роботи в кожному ВНЗ визначається індивідуально, зазвичай він варіюється в діапазоні від 50 до 70%. Однак тут ще важливо не забувати про те, що на роботі не повинно бути плагіату. Запозичення – це одне, а ось плагіат – це вже порушення академічної сумлінності. При написанні роботи без творчого підходу не обійтися.

  У роботі не повинні бути граматичні та орфографічні помилки. Тут і так зрозуміло

  Правила (методика) написання дипломної роботи

   

  Як ми зазначили, насамперед необхідно визначитися з темою роботи та підібрати матеріал. Після цього необхідно сформулювати мету дипломної роботи та визначити її завдання. Метою виконання дипломної роботи є систематизація та закріплення знань та практичних навичок студентів, а також стимулювання творчого підходу до актуальних проблем обраної проблематики. Після того, як ціль сформована, необхідно визначити завдання (вони повинні розкривати алгоритм досягнення поставленої мети).

   

  Важливо, щоб у процесі підготовки роботи студент активно взаємодіяв із науковим керівником. Ці зустрічі проводяться зазвичай відповідно до графіка, але можуть також вибудовуватися в особистому форматі, щоб взаємодія була максимально ефективною. Найважливіше – початок. Адже тут затверджується план, слідувати якому потрібно протягом усього часу.

   

  Після того, як завдання визначені, необхідно визначити методологію. Залежно від теми можна використовувати такі методи, як аналіз, дедукція, індукція, класифікація, експеримент та інші. Теоретична частина має бути підготовкою практичної складової та повністю виправдовувати її. Якщо пам’ятати про це правило і постійно тримати перед очима план, який затвердив науковий керівник, то студент не “уникне теми” і висновки будуть повністю відображати результат проведеного дослідження.

   

  Практична частина має становити не менше 50% роботи, бажано правда не прагнути цієї цифри, а намагатися досягти ще кращого результату. Від цього цінність роботи лише зросте. При написанні роботи слід відразу ж робити виноски по тексту на джерела, що використовуються. Це дозволить заощадити час у кінці, коли буде формуватися повний перелік використаних джерел у роботі.

   

  Якщо ви таки зіткнулися з труднощами при написанні диплома, радимо звернутися за допомогою до фахівців. У компанії «Світ Знань» можна замовити дипломну роботу будь-якого рівня складності та не переживати за результат.