Що таке актуальність курсової роботи та як правильно її визначити?

3 Гру 2022
2 839

З курсовою роботою у процесі навчання стикається кожен студент. Її підготовка – досить складне завдання, яке потребує багато часу та сил. Адже в процесі необхідно продумати величезну кількість різних нюансів, серед яких наукова новизна роботи, практична цінність, теоретична значимість тощо. Одним із складних етапів, з яким студент стикається в перші хвилини написання роботи, є обґрунтування актуальності курсової теми.

Якщо тему пропонує студент самостійно, то, швидше за все, проблеми не виникне, а от якщо вона обрана зі списку, який пропонує кафедра, то в такому випадку все так гладко не складеться. Складнощі можуть виникнути через нерозуміння суті майбутньої роботи студентом до кінця або з тієї причини, що тема зовсім не актуальна, а в списку виявилася через те, що викладачі не зовсім відповідально підійшли до своєї роботи і не актуалізували запропоновані студентам варіанти тем наукових досліджень.

 

Що таке актуальність теми курсової роботи?

Під актуальністю теми курсової слід розуміти частину вступу (у деяких випадках висновків), у якій розкривається необхідність вивчення теми та її значимість для науки. По суті, у цьому абзаці-двом студент повинен відповісти на запитання:

 • Чому обрану тему важливо досліджувати?
 • Чому саме ця тема була обрана і в чому її цінність?
 • Хто раніше займався вивченням обраної теми та які висновки були сформульовані вченими?
 • Які передумови виникнення проблеми можна виділити?
 • Наскільки корисною є обрана тема?

Актуальність курсової пов’язана із систематизацією отриманих знань у процесі вивчення джерел з обраної теми, обґрунтуванням існуючої проблеми для привернення до неї уваги, заповненням прогалин у науці, появою нових відомостей, аргументацією власної позиції з тієї чи іншої спірної проблеми.

 

Як обґрунтувати актуальність курсової роботи?

Щоб обґрунтувати обрану тему дослідження, незалежно від того, чи справді вона актуальна чи випадково потрапила до списку і дісталася якомусь “щасливчику”, слідує:

 • визначити важливість теми та її значущість для науки та суспільства;
 • визначити маловивчені області або дискусійні моменти, які потребують більш глибокого вивчення;
 • розповісти про те, яке місце проблема посідає у світі.

Не варто соромитися звернутися до наукового керівника за допомогою. Чим раніше це зробити – тим краще, адже кілька абзаців роботи – це зовсім не те, на що необхідно витратити кілька днів, проте вони мають бути добре відшліфовані і бути чіткими, лаконічними, викладеними на високому академічному рівні.

Як розкрити актуальність дослідження?

В актуальності важливо пояснити, які аспекти порушеної проблеми вже було розглянуто та що нового можна запропонувати для цього напряму вивчення проблеми. Робота має представляти цінність для науки та/або практики. Розглянемо кілька прикладів:

 1. У роботі на тему: “Лобіювання та зловживання правом у податкових правовідносинах” можна прописати актуальність таким чином:

“Завдання державно-владної діяльності у контексті змін у сучасному українському суспільстві, пов’язаних з вектором на євроінтеграцію, набувають все більшої актуальності серед науковців. Предметом особливої ​​уваги є дослідження фіскальної функції та виняткової прерогативи держави у процесі встановлення податків та контролю за їх сплатою. Також актуальною залишається необхідність забезпечення балансу між публічними та приватними інтересами. Інтереси платників податків, які бажають послабити податкове навантаження на свої доходи, змушують їх вдаватися до різних способів досягнення поставленої мети, зокрема лобіювання позиції в представницьких органах публічної влади. Таке правове явище сьогодні потребує глибокого дослідження, оскільки має тісний зв’язок із зловживанням правом і недостатньо вивчений з позиції податкового права.”

 

 1. А ось у роботі “Теоретичні питання розсуду у податковому праві” можна викласти актуальність таким чином:

“Розсуд у правовій доктрині є дискусійною проблемою, яка з кожним роком набуває все більшої актуальності та є предметом значної кількості наукових досліджень. Існування розсуду, визначення його кордонів та місця у системі правового регулювання утворюють сферу, що є одним із найменш досліджених у праві. Крім того, розвиток законодавства зумовлює більш ретельне вивчення вихідних категорій, щоб уникнути прогалин у праві та можливостях зловживання правом. Окремі аспекти цього феномена знайшли свій відбиток у роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників, які належать до різних наукових напрямів на кшталт соціології, філософії, юриспруденції тощо. Такі вчені, як (прізвища) та інші зробили безцінний внесок у розвиток правової думки з цього питання. У той самий час, аналізуючи наукові роботи, присвячені цьому явищу правової дійсності можна назвати, що багато питань залишаються відкритими і потребують подальшого, глибшого дослідження”.

 

Насправді варіантів може бути багато, все залежить від того, чому присвячено роботу і в яких умовах проводиться дослідження. Зазвичай основою служать зміни для проведення дослідження або особиста думка на ту чи іншу проблему.

 

У якому розділі описується актуальність курсової роботи?

Для обґрунтування актуальності теми курсової може використовуватися один із наведених нижче методів:

 • розкриття актуальності теми у вступі. Тут можна використовувати такі конструкції: “Актуальність теми курсової зумовлена ​​…”, “… є причиною підвищеного інтересу вчених до цього питання та причиною, через яку тема є актуальною” тощо;
 • виклад актуальності у висновках. Тут можна прописати актуальність наступним чином: “виходячи з вищепереліченого, актуальність теми курсової роботи полягає в …”, “Ґрунтуючись на отриманих даних, можна визначити, що обрана тема є актуальною і …”

Найпопулярнішим варіантом є виклад актуальності курсової у вступі

Типові помилки при формуванні актуальності теми

Незважаючи на те, що все здається простим і зрозумілим, студенти часто припускаються помилки при написанні актуальності курсової. Зазвичай вони проявляються в наступному:

 • термін “актуальність” опускається і, по суті, науковому керівнику та рецензенту доводиться здогадуватися про те, де вона була в тексті;
 • проблема дослідження не була сформульована взагалі або сформульована занадто завуальовано;
 • висновки, які були отримані в результаті підготовки роботи, не підтверджені фактами та будуються на припущеннях, здогадах тощо;
 • аргументація позиції автора немає наукової опори;
 • вступ, основна частина та висновки не корелюють між собою.

Підготовка курсової – складне завдання для кожного студента, чи то відмінник або студент, який ледве справляється з поставленим перед ним завданням. Якщо розбиратися у всіх тонкощах та нюансах підготовки роботи немає часу та сил, то варто звернутися до нас та замовити курсову роботу. Ми з радістю допоможемо вам з написанням курсової роботи з будь-якої спеціальності та гарантуємо високу якість підготовки тексту, дотримання обумовлених термінів та доступні ціни. Повірте, делегування підготовки курсової є відмінним рішенням, про яке ви точно не пошкодуєте!

 

 • Якого обсягу має бути актуальність курсової роботи?

Зазвичай, на те, щоб викласти суть проблеми та її ключові аспекти, необхідно кілька абзаців. Все має бути лаконічно, послідовно та конкретно.

 • Чи можна використовувати цитати під час обґрунтування актуальності?

Ґрунтуватися на дослідженнях вчених та їх позиціях потрібно, це, безумовно. Однак, як показує практика, в цій частині роботи не варто використовувати прямі цитати з посиланнями на авторів (ну і звичайно до плагіату теж не варто вдаватися!) – краще сформулювати все своїми словами і чітко викласти свою позицію.

 • Коли краще писати актуальність на початку роботи чи у висновках?

Тут немає такого поняття, як “краще”. Все залежить від стилю письма та доречності використання слова “актуальність” у тій чи іншій частині роботи. Інша справа – викладачі більше звикли до робіт, у яких актуальність викладена у вступі, тому якщо є сумніви, то варто порадитися з науковим керівником та дізнатися про його позицію.

Потрібна допомога у написанні роботи?
Звертайтесь за допомогою до наших спеціалістів і ми виконаємо будь-яке завдання

  Ви погоджуєтесь з правилами користування сервісом та даєте згоду на обробку персональних даних

  Запитання – Відповіді (FAQ)

  Час оцінки залежить від того, як швидко ми знайдемо відповідного автора, тому це може змінюватись в залежності від складності предмета, теми та термінів виконання. Зазвичай процес оцінки займає від декількох хвилин до двох годин, але в деяких випадках може тривати день або довше.

  Основним чинником, що впливає вартість роботи, є її складність. Навіть якщо ви з одногрупником замовляєте дипломні роботи одночасно, ціна може відрізнятися через різний рівень складності ваших завдань. Загалом вартість виконання роботи залежить від наступних факторів: тип роботи; дисципліна; термін виконання; кількість сторінок; рівень унікальності; специфічні вимоги до роботи.

  Оплата всіх робіт здійснюється готівкою у нас в офісі та безготівковий розрахунок. На даний момент підтримуються платіжні картки Visa та Mastercard, а також платіжні системи GooglePay та ApplePay.

  Ми надаємо можливість внести безкоштовні доопрацювання в замовлену у нас роботу до її захисту, за умови, що ви не зміните вихідні вимоги та завдання. Гарантійний термін на редагування необмежений.

  Звичайно! Юридично, компанії, які надають рефератні послуги, можна порівняти з репетиторами, які допомагають студентам готуватися до іспитів або ЗНО. Ми знаємо, де шукати інформацію для студентських робіт, як її структурувати, оформити та подати. Ми беремо оплату за послуги, що надаються.

  Авторів для роботи підбирає ваш персональний менеджер. При виборі автора ми враховуємо такі фактори:

  1. Рейтинг авторів у конкретній галузі (досвід та кваліфікація). Наприклад, кандидат чи доктор наук має вищий рейтинг.
  2. Рівень зайнятості автора – ми не дозволимо навіть досвідченому автору розпочати виконання вашого замовлення, доки він не закінчить роботу над попередніми проектами.

  Ми дуже цінуємо нашу репутацію, тому ми створили відділ контролю якості, який перевіряє кожну роботу перед відправкою вам. Якщо ми виявимо, що роботу повністю або частково завантажили з Інтернету, ми негайно припинимо співпрацю з таким автором, а інший автор виконає роботу якісно і з нуля. Однак за останні кілька років ми не стикалися з подібними випадками.

  Right Menu Icon

  Залишіть свої контакти та наш менеджер зв'яжеться з Вами

   Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами