Класифікація методів дослідження для курсової

2 555
Час читання: 2 хвилини

Зміст

 

Про методи досліджень говорять досить часто. Для чого потрібні студентам ці знання, які бувають різновиди, і як правильно поєднувати аналіз, синтез, опитування, дедукцію та інші ефективні інструменти? Поговоримо в цій статті.

 

Поняття методів дослідження в курсових роботах

 

Призначення курсової роботи – продемонструвати рівень знань студентів, отримати нові навички, розширити теоретичну базу. Такі цілі досягаються за допомогою методів. Це інструменти, які дозволяють студенту довести тези свого дослідження.

 

Методика повинна бути:

 • науковою;
 • грамотною;
 • доречною;
 • об’єктивною;
 • законною.

 

  Потрібна допомога у написанні роботи?

  Наука знає безліч способів. Природно не всі вони можуть і повинні застосовуватися в кожному конкретному випадку. Вибір напряму обумовлений цілями і завданнями. Тобто спочатку автор визначається, чого ж саме хоче, а потім вибирає, як буде цього досягати.

   

  Призначення – знайти істину, правильно зрозуміти і донести інформацію, пояснити ситуацію, що склалася і, за необхідності, допомогти її змінити. Методика потрібна для того, щоб осмислити заявлену тему і зрозуміти, як вона вивчається.

   

  Вибір методу безпосередньо залежить від об’єкта і предмета курсового проекту

   

  На які види поділяються методи?

   

  Незважаючи на різноманіття, кожен метод глобально відноситься або до теоретичного, або до практичного. У першому випадку мова йде про вид, в якому автор аналізує, розкриває закономірності, формулює спектр уявних моделей, застосовує гіпотези.

   

  Друга група або вид має на увазі, що автором проводиться фіксація і опис різних явищ, фактів, а також встановлюється взаємозв’язок між ними. Ці методи ще називають емпіричними.

   

  Крім того, існує видовий поділ на загальнонаукову і приватно наукову категорію. Використання перших доречно в науці в широкому її розумінні. Тобто це універсальні інструменти, які підходять практично скрізь. Наприклад, всіма нами відома дедукція й індукція.

   

  Приватно наукова методологія може бути застосована для будь-якої конкретної сфери і дисципліни. Це принципи і прийоми пізнання, які мають вузьку дослідницьку спрямованість. Наприклад, біохімічний аналіз.

   

  Класифікація теоретичних методів

   

  Ця категорія диференціюється на безліч напрямків:

  1. Проведення аналогій. Проводяться паралелі з дослідженнями, у яких схожа або ідентична предметна і об’єктна область. Характеристики порівнюються і співставляються. У такому підході немає 100% результату, але з ракурсу ефективності він дуже корисний.

   

  1. Класифікація. Об’єкти структуруються за різними ознаками і характерним особливостям. Такий інструмент користується великою популярністю.

   

  1. Порівняльний аналіз. Зіставляється специфіка і властивості декількох позицій, паралельно виявляються їх подібності та відмінності.

   

  1. Літературний аналіз. Опрацьовується велика кількість теорії. Зіставляються дані, проводяться паралелі, виокремлюються сильні і слабкі сторони дослідження, наявні прогалини теорії, перспективні питання.

   

  1. Метод абстрагування. Певні властивості предмета або явища максимально конкретизуються. За рахунок цього виявляються серйозні закономірності.

   

  Абстрагування – максимально популярний вид дослідного методу для гуманітарних наук. Його використання – практично завжди безпрограшний варіант

   

  Класифікація практичних методик

   

  Виконання будь-якої студентської роботи може і повинно супроводжуватися моніторингом. Спостереження і пізнання лежить в основі будь-якої наукової діяльності. З цього починається студентське життя.  то володіє інформацією, той володіє світом. Саме тому спостерігати завжди корисно.

   

  Не менш поширені інструменти для курсових – опитування та анкетування. Максимально точні результати досягаються за рахунок правильної вибірки і опрацювання великого кола осіб. Поруч йде такий різновид, як інтерв’ю та бесіди.

   

  Практичний спосіб підготувати матеріал – застосувати моделювання та вимірювання. Ці, здавалося б, точні «фішечки» технічних дисциплін часто доречні і для гуманітаріїв. Вони лежать в основі розробки ноу-хау.

   

  Можна згадати експерименти. Незважаючи на те, що ці методи найвідоміші, експериментують в курсових роботах рідко. Як правило, вони доречні для практичних розділів дипломів і дисертацій.

   

  Секрет успіху – вдале поєднання методик. Ніколи не можна обмежуватися одним-двома варіантами. Але і переборщувати з кількістю, ігноруючи якість, точно не потрібно

  Розібратися в складних питаннях і підготувати з нуля будь-яку студентську роботу вам допоможе компанія «Світ Знань». Наша мета – ваш успішний і швидкий результат.