Наукова стаття студента – як писати і де публікувати?

793
Час читання: 3 хвилини

Зміст

Студентські наукові статті – не просто данина моді чи вимога норовливих викладачів. Це перспективи, можливості і навіть гарантії. Попереду як мінімум захист диплома, а можливо – магістратура, аспірантура, здобуття наукового ступеня. На кожному з цих етапів бонус не завадить.

У статті поговоримо, чому студентам потрібні публікації і якими вони повинні бути. Де шукати майданчики для розміщення і нарешті, як писати гідні матеріали. Приступимо.

 

Навіщо студенту писати і публікувати статті?

 

На це є кілька причин:

 • обов’язкова умова для вступу в аспірантуру;
 • допомога в захисті магістерської дипломної роботи;
 • участь в конкурсах на отримання грантів;
 • боротьба за статус стипендіата;
 • апробація результатів проектів;
 • підвищення активності публікацій;
 • бонус надалі написанні дисертації та допуск до захисту;
 • пошук співавторів, інвесторів, однодумців для проектів.

Крім того, написання будь-якої наукової роботи та її публікація – це корисний досвід і навички, що підвищує рівень знань, впевненість, кваліфікацію. Це вагомий аргумент при підвищенні балів і оцінок, на здачі іспитів і заліків.

Не можна забувати про іміджеву складову. Дрібниця, а приємно. Причому проведене студентом дослідження, особливо якщо воно розміщене в авторитетному джерелі, благотворно впливає на репутацію кафедри і всього навчального закладу.

 

  Потрібна допомога у написанні роботи?

  Вимоги до оформлення наукових статей

   

  Студентські наукові роботи і публікації можуть бути найрізноманітнішими – від матеріалів в студентську газету до серйозних напрацювань в авторитетних міжнародних виданнях. Звичайно ж, вимоги будуть визначатися саме майданчиком розміщення.

  У числі універсальних критеріїв, які підходять всім студентським статтям, важливо виділити наступне:

  • дотримання структури при оформленні;
  • необхідність писати в науковому стилі і дотримуватися його характеристики;
  • перелік літератури з гідними джерелами;
  • дотримання стандартів ДСТУ 8302: 15;
  • унікальність, перевірена за кількома ключовими алгоритмам Антиплагіат;
  • логічність, послідовність викладу;
  • оформлення виносок і посилань приблизно з розрахунку 1-2 позиції на одну сторінку;
  • нумерація, форматування тексту, правильне оформлення елементів візуалізації, таких як схеми, ілюстрації, діаграми;
  • складання анотації.

  Актуальні вимоги до оформлення статей потрібно брати тільки на офіційних ресурсах – сайтах журналів, конференцій, видавництв. Вони регулярно оновлюються. Матеріал легше відразу написати під правильні вимоги, ніж потім переробляти.

  Етапи написання статті

   

  Перше, з чого потрібно почати – вибрати тему. Це може бути робоча, чорнова версія. Назва статті краще узгодити з науковим керівником. У нього ж можна отримати цінні вказівки подальших дій.

  На підготовчому етапі підбирається література. Важливо звернути увагу на свіжий, актуальний контент останніх трьох років. Бажано робити акцент на міжнародних публікаціях Scopus, WoS. Обов’язково використовувати інтернет джерела.

  Завжди потрібен план. Він допоможе зорієнтуватися і не писати зайвого. На другому, основному етапі, всі думки і напрацювання групуються в зв’язний текст. Ця стадія пройде тим швидше, чим якісніше виконана підготовка.

  Третій етап – оформлення, вичитування, складання переліку літератури. Стаття перевіряється на відсутність помилок, унікальність, відповідність критеріям конкретних журналів, в які будуть подаватися заявки.

   

  Структура студентських наукових статей

   

  Структурні елементи всіх публікацій схожі:

  1. Вступна частина. Занурення в проблематику, роз’яснення актуальності, новизни, гостроти, значущості. Формулювання завдань і цілей. Короткий аналіз напрацювань по цій темі. Обґрунтування вибору саме цього напрямку.
  2. Основна частина. Так зване тіло статті є основою дослідження. Тут використовуються методи аналізу, вивчення, зіставлення. Автор висловлює свої думки і групує їх з теорією. Тут безпосередньо опрацьовуються джерела, реалізуються цілі, досягаються результати.
  3. Заключна частина. Кульмінацією напрацювань студента є висновки, практичні рекомендації, підсумки, отримані результати, підтверджені гіпотези. У цій частині проводиться узагальнення, підведення підсумків.
  4. Список джерел. Важливо вказувати тільки ту літературу, на яку є посилання в тілі статті і навпаки, не можна посилатися на джерела й ігнорувати їх в кінці.

  Наукові статті повинні бути актуальними – це аксіома. Допустимий показник мінімум 85% краще – вище. Не вітається перенасичення цитатами і посиланнями. Природно, заборонені прийоми обходу систем Антиплагіат.

  Де студенту публікувати роботи?

   

  Це досить складний аспект, з яким стикаються недосвідчені, нікому не знайомі автори. Посередніх майданчиків безліч, але ось більш-менш серйозні видання проводять жорсткий відбір.

  Перше і головне правило – у журналу повинен бути статус «науковий». Інакше публікуючись в інший пресі, особистих блогах тощо ви просто втрачаєте оригінальність роботи і не отримуєте ніяких бонусів. Перевірити категорію журналів можна і потрібно на офіційному сайті.

  Ще один зручний варіант – участь у конференціях з подальшим розміщенням матеріалу в збірниках конференцій. Це дуже зручно. Успішний виступ і доповідь фактично служать автоматичним пропуском до надрукованого матеріалу.

  На сьогоднішній день набирають популярність електронні версії видань. Вони поки що, на відміну від своїх друкованих колег, частіше йдуть назустріч студентам. Крім того, завжди можна спитати поради на кафедрі або у керівника.

  Недосвідченим студентам складно знайти майданчики для розміщення. Один з варіантів, як пробитися – знайти більш досвідченого і авторитетного співавтора. Такі колаборації істотно підвищують шанси на успіх і спрощують задачу.

  Поширені помилки

   

  При написанні статей студентами можна виділити ТОП найпоширеніших помилок:

  1. Неактуальність теми.
  2. Відсутність структури, нелогічність, непослідовність.
  3. Застарілі джерела, недостатня їх кількість.
  4. Однобокість розгляду питання, недостатньо глибоке опрацювання матеріалу.
  5. Відсутність авторського почерку, суб’єктивних висновків.
  6. Неправильний вибір майданчика для розміщення – в результаті чого сталася відмова в прийнятті заявки через невідповідність спеціалізації.
  7. Плагіат.
  8. Сумбурність викладу, спроба поєднати в одному дослідженні кілька тем.
  9. Граматичні, фактичні помилки.
  10. Ігнорування наукового стилю.

  Ще одна помилка-проблема – невміння «зберегти» унікальність роботи внаслідок своїх помилкових дій. Наприклад, багато хто вважає, що, розмістивши текст в блозі, він не втрачає оригінальність, авторство зберігається. Результат – заявка на публікацію відхилена.

  Як уникнути помилок і підготувати максимально якісну студентську наукову статтю? Звернутися в компанію «Світ Знань». Ми працюємо на ваш успіх!