Практична значимість курсової роботи

51
Час читання: 3 хвилини

Зміст

 

Така частина курсової, як практична значимість, перестала бути обов’язковою у структурі курсової. Її виділення – це вже рівень дисертаційного дослідження. Однак, багато ВНЗ вважають, що дана інформація важлива і свідчить про високий рівень академічності роботи, а отже, є гарною заявкою на успіх і заслуговує на високу оцінку. Адже це також показує зацікавленість студента в темі і можливі перспективи її вивчення в рамках магістерської або навіть дисертації.

 

Однак, якщо в самій роботі не описати практичної значущості, то питання про неї все одно постане на захисті. Чи є сенс відкладати її визначення? Зрозуміло, ні, адже вказавши її в роботі, можна одразу вбити двох зайців – і робота буде хороша, і перед захистом не треба буде судомно все шукати або ще гірше на самому захисті намагатися зібрати всі думки в купу і видавити пару слів із себе.

 

Що таке практична значимість курсової?

 

Визначити практичну значущість в курсовій досить непросто, даний етап передбачає обґрунтування можливості застосування результатів дослідження в науці або на практиці. Написання цієї частини обумовлено особливостями спеціальності та обраної теми дослідження. Практична значимість може полягати в:

 • визначенні перспектив вивчення того чи іншого напряму у конкретній галузі;
 • роботу над отриманням інформації для формування бази даних у рамках вирішення наукової проблематики;
 • вирішення конкретної задачі (формування визначення, побудова класифікації тощо)

 

  Потрібна допомога у написанні роботи?

  Як описати практичне значення?

   

  Курсова робота – це не так, щоб дуже складно, але все ж таки вимагає певних знань, зусиль та посидючості від студента. Щоб сформулювати практичне значення роботи і показати, що дослідження дійсно представляє інтерес для науки і практики, необхідно чітко розуміти реальні переваги свого дослідження, мати цікаві матеріали та напрацювання та вміти лаконічно формулювати висновки на основі наявної інформації.

   

  Обґрунтування здійснюється за допомогою конкретизації одержаних висновків та їх розгляд через призму економічної ефективності; соціального аспекту; наукову корисність. Щоб красиво викласти цю частину роботи, радимо використовувати такі кліше, як:

  • “Практична цінність проведеного дослідження полягає у…”;
  • “Результати, отримані під час дослідження, можуть використовуватись для…”;
  • «Отримані під час дослідження дані дають підстави вважати, що…» тощо.

  Не можна забувати про те, що практична частина курсової має бути логічним продовженням теорії, тому перш ніж приступати до написання будь-якої частини, варто детально продумати план.

  Приклади практичної значущості курсової роботи

   

  Щоб сформулювати практичну значущість на високому академічному рівні, і при цьому не надто багато говорити, доведеться постаратися чимало. Адже єдиного рецепту не існує і в кожному окремому випадку корисність роботи буде своя. Щоб вам було легше розібратися, розглянемо кілька прикладів робіт з різних областей знань:

  • у роботі, присвяченій дослідженню Національних стратегій морської безпеки, значущість визначається через визначення перспективи для вдосконалення законодавства з метою регулювання як зовнішніх, так і внутрішніх суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення морської діяльності. Також автором було зроблено висновки про те, що «…Україна через національну морську політику має забезпечити досягнення національних інтересів у прибережній зоні, у внутрішніх морських водах…»;
  • у статті, тема якої звучить як: «Станції біологічного очищення стічних вод міста Одеси як джерела забруднення морського середовища» значимість роботи сформульована таким чином: «Прибережні води…мають високий рівень торфності…Проблема впровадження сучасних технологій глибокого очищення… набуває особливої ​​актуальності». Тут ми бачимо одразу кілька пунктів. Автори роблять висновки за результатом дослідження та вказують на необхідність подальших наукових досліджень;
  • у роботі, присвяченій клінічному обґрунтуванню профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією опорно-рухового апарату, автор зазначає, що: «На підставі комплексного обстеження дітей з патологією ОРА оцінено рівень ураженості зубів карієсом, визначено його фактори ризику виникнення та розвитку, що служить основою планування лікувально-профілактичних заходів. Рівень санітарно-гігієнічних знань батьків та дітей покладено в основу розробки заходів щодо гігієнічного навчання та виховання батьків та дітей.

   

  Результати морфологічних, функціональних, біохімічних досліджень дозволили застосувати диференційований підхід при розробці та впровадженні у практичну діяльність карієспрофілактичного комплексу з урахуванням характеру патології ОРА, віку дітей та інтенсивності ураження зубів карієсом…».

   

  Написання цієї частини курсової задачі є досить складним, що для студента, який ледве справляється з освоєнням програми Міністерства, що для відмінника. Розібратися у всіх тонкощах і нюансах, звичайно, можна, але навіть складно уявити собі скільки часу на це піде. Якщо ви не хочете витрачати дорогоцінні хвилини свого життя на це, але курсова робота вам все ж таки потрібна, тоді залишайте заявку нам. Ми із задоволенням допоможемо вам реалізувати всі плани та підготуємо хорошу роботу, з високим відсотком унікальності та без плагіату.