Як оформити список літератури в дипломній правильно

10 Гру 2020
5 811

Бібліографічний список – обов’язковий структурний елемент дипломних робіт. Його складання приносить досить клопоту. Важлива грамотність, послідовність, знання тонкощів написання і розташування кожної коми. Ігнорування правил і вимог часто призводить до доопрацювання.

 

Як правильно скласти список літератури для диплома?

Головним орієнтиром при складанні списку використаних джерел є ДСТУ 8302: 15. Інформацію про кількість матеріалу й інші особливості можна взяти в методичних рекомендаціях.

Універсальні правила:

 1. У списку літератури вказуються тільки ті джерела, на які є посилання і виноски в основному тексті.
 2. Кожні підручник, монографія, стаття, згадані в розділах диплому, обов’язково включаються в підсумковий перелік.
 3. Важливий «вік» інформації – не «старше» 3-5 років. Виняток – хронологічні, історичні відомості, базові, фундаментальні аспекти теорії.
 4. Різноманітність. Необхідні джерела різних видів і категорій.
 5. Достатність. Стандартний діапазон в переліку для дипломів – 50-70 найменувань. З технічних дисциплін пунктів в списку може бути менше.

Важливий аспект – реальність і достовірність. Не можна придумати, додумати, дописати чи вказати неточні відомості.

Порядок угруповання і сортування джерел

Підбір і угрупування літератури починається на першій стадії написання. В кінці автор має впорядкувати наявні дані. Є певна послідовність розміщення:

 1. Нормативно-правова документація: закони, укази, накази, постанови, інструкції та інші різновиди.
 2. Науковий і навчальний матеріал на рідній мові. Йдеться про книги, монографії, посібники, довідники, курси лекцій.
 3. Наукові статті та публікації.
 4. Електронні джерела.
 5. Література іноземною мовою. У цьому фрагменті застосовується така ж ієрархія, як з вищевказаних чотирьох пунктів.

Питома частка джерел чітко не позначається. Практика показує, що важливо робити акцент на авторитетних наукових статтях і електронних ресурсах. Вони повинні займати приблизно третину загального обсягу.

Важливо! Є три варіанти розміщення: алфавітний, хронологічний і в міру значущості в тексті. Перший спосіб більш кращий.

Вимоги до інформації про джерело

Бібліографічна інформація відображає такі елементи:

 • назву (ім’я автора);
 • основна назва документа;
 • відомості, які пояснюють або доповнюють назву;
 • відомості про відповідальність, тобто дані про суб’єктів, які брали участь у створенні документа;
 • інформація про повторність видання;
 • вихідні дані – про місце і рік видання або випуск, видавця;
 • позначення і порядковий номер тому, номера або випуску, якщо твір або документ мають кілька частин;
 • інформація про обсяг – загальну кількість сторінок;
 • примітка, якщо це електронний ресурс, депонована наукова робота тощо.

Залежно від типу джерела будь-який пункт може не відображатися. Наприклад, для того, щоб правильно позначити Закон України, автор, природно, не вказується. Тут не може бути прізвищ. Такий пункт, як інформація про пояснення або доповнення назви, потрібен рідко.

 

Приклади оформлення літератури в дипломі

Теорія – це добре. Але краще один раз побачити і порівняти, ніж сто разів почути. Наведемо кілька прикладів за категоріями.

 • Один автор

Іванов А. А. Транспортна політика та логістика в період ринкової трансформації: монографія. Суми: СНАЕУ, 2013, 384 с.

 • Два учасника

Тихонов В. Н., Яковлева А. К. Управління персоналом в умовах кризи: навч. пос. Вид. 3-е, перероб. і доп. Київ, 2011. 345 с.

 • Енциклопедія

Енциклопедія історії України: в 10т. / Ред. Рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Освіта, 2011. Т.9, 654 с.

 • Нормативний акт

Про затвердження Порядку забезпечення доступу вищих навчальних закладів та наукових установ, які знаходяться в сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних: наказ М-ва освіти і науки України від 2 серп. 2017 р № 1110. Вища школа. 2017. № 7. С. 107.

 

Особливості оформлення електронних джерел

Бібліографічне оформлення матеріалів з електронних джерел має свою специфіку. Ресурси бувають локального і віддаленого доступу. Про виду інформації є поділ на електронні дані та електронні програми, а також просто дані і програми.

Джерелом даних для складання бібліографічного опису такого ресурсу є головна сторінка порталу чи сайту, програма, основне меню, титульний екран. Тут потрібно виокремити таку інформацію:

 • відомості про автора;
 • назва;
 • відповідальність;
 • перевидання (версію);
 • місце;
 • рік видання.

Відповідно до ДСТУ 7157 за необхідності можна використовувати додаткові джерела відомостей – на етикетці або фізичному носії, коробці, конверті, технічної документації.

Важливо! У примітці обов’язково вказуються технічні специфікації ресурсу: системні вимоги, дані про доступ, дата поновлення; електронна адреса; дата звернення.

Приклади вказівки літератури з електронних ресурсів

 • Пастухов А. К. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування [Електронний ресурс]: практикум / Донецький держ. технолог. ун-т. Електрон. текст дані. Донецьк, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-R).
 • Про відзначення 150-річчя від дня народження видатного вченого Володимира Івановича Вернадського [Електронний ресурс]: проект постанови Верховної ради України. Документ не був опублікований. Доступ з інформ.-правової системи «Ліга-Закон».
 • Якимчук М. В. Пріоритети розставили лідери // Голос України: електрон. версія 2. 2013. № 14 (5417). Дата поновлення: 05.08.2013. URL: http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/050813-u.pdf (дата звернення: 09.09.2013).
 • Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к / 96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 (дата звернення: 23.11.2020).

 

Як вказати в бібліографії архівні документи?

Для написання дипломної роботи з історії, наприклад, можуть стати в нагоді архівні документи. Їх вказівка в списку літератури має свою специфіку. Потрібно ідентифікувати матеріал і конкретизувати його місцезнаходження – в бібліотеці, в музеї, в архіві тощо.

Основою служать загальні правила складання, з урахуванням таких моментів:

 1. Архівні дані позначаються за допомогою спеціальних скорочень. Ф. – фонд, Оп. – Опис, Дов. – довідка, Од. зб. – одиниця зберігання;
 2. Між елементами пошукових даних ставляться крапки;
 3. В примітках зазначаються відомості про автентичність, мову;
 4. Якщо текст архівного документа вказано на зворотному боці аркуша, в описі це позначається словом «оборот» у скороченій версії – обр.

Приклад. Матеріали Ради Народних Комісарів Української Народної Республіки // ЦДАВО України (Центр. Держ. Архів вищих. Органів влади і упр. України). Ф. 1052. ОП2. Д. 8-13. копія; Ф. 1056. Оп. 3. Д. 4-5.

Підготовка будь-студентської роботи пройде без проблем, якщо ви звернетеся в компанію «Світ Знань». У нас можна замовити дипломну роботу “під ключ”.

Потрібна допомога у написанні роботи?
Звертайтесь за допомогою до наших спеціалістів і ми виконаємо будь-яке завдання

  Ви погоджуєтесь з правилами користування сервісом та даєте згоду на обробку персональних даних

  Популярні питання

  Ціна на роботи на замовлення узгоджується з кожним замовником окремо. Адже на кінцеву вартість впливає величезна кількість факторів, зокрема: вид студентської роботи (реферат коштує дешевше за курсову роботу, а ось вартість дипломної роботи обійдеться дорожче ніж написання курсової роботи), спеціальність та тема дослідження, термін, за який необхідно виконати курсову роботу чи іншу письмову працю, від складності через призму унікальності роботи тощо. Однак, в будь-якому випадку реферати курсові дипломні на замовлення у нас коштують менше ніж у конкуруючих компаній.

  Якщо вас цікавить написання курсової роботи чи дипломні роботи на замовлення залишайте заявку нашим менеджерам. Зробити це можна телефоном, через зручний для себе месенджер, або ж у нашому офісі в столиці. Ми подбали, щоб співпраця з нами приносила виключно задоволення кожному клієнту.

  Внести оплату за замовлення в компанії “Світ Знань” ви можете шляхом грошового переказу на безготівковий рахунок компанії, або ж готівкою в нашому офісі. Звертаючись до нас ви можете не сумніватися в тому, що робота буде виконана якісно (всі вимоги та побажання наукового керівника будуть враховані) і вчасно. Правки є безкоштовними, якщо вони здійснюються в межах узгодженого плану тексту дипломної роботи, курсової, магістерської роботи на замовлення.

  Так, саме тому ми можемо бути корисними для замовників із різних куточків України. Відповідно до умов співпраці з нами ви можете замовити виконання роботи онлайн, сплатити за неї через Приват24 чи інші додатки та отримати готове замовлення в зручний для себе месенджер.

  Ціна узгоджується із замовником після залишення заявки, однак перед тим, як автор компанії приступить до написання роботи, тому стосовно цього нюансу ви можете не перейматися. Алгоритм дій наступний – спочатку ви залишаєте заявку щодо роботи, потім менеджер узгоджує з вами всі деталі (термін виконання курсової роботи на замовлення, термін виконання та кількість сторінок диплому тощо), далі – підбирає автора, який впорається з роботою якнайкраще та узгоджує ціну.

  Якщо остання влаштовує замовника, то він вносить передплату в розмірі 50% й автор починає працювати над роботою на замовлення. Залишок за вартість роботи вноситься після того, як вона буде готова до відправлення автором. Правки в межах плану входять в ціну – для замовника це дуже зручно.

  Ні, оскільки для нас є важливою репутація обох сторін. Студенти, які замовляють курсові роботи, написання дипломної роботи тощо не знають хто саме готує для них роботи, в той же час вони можуть не сумніватися в тому, що робота виконується фахівцем, який має за плечима досвід роботи в певній сфері. А автори не знають для кого саме та для його ВНЗ вони пишуть роботу. Спілкування відбувається виключно через менеджерів. Проте стосовно оперативності комунікації можете не хвилюватись – менеджери все вирішують швидко.

  Так, наша компанія виконує роботи на замовлення, і у нас є банк готових робіт. Адже для нас є важливим, щоб на захисті в студента не було жодних проблем. Всі дипломні роботи, кожна курсова робота нашого авторства являють собою результат самостійного дослідження, не містять плагіату, є актуальними тощо. Вартість студентських робіт такого рівня є вищою, однак результат точно буде задовільним та дозволить студенту досягти поставленої перед ним мети.

  Про те, що нам можна довіряти свідчать численні відгуки клієнтів. Почитати такі відгуки клієнтів компанії можете на сайті нашої компанії чи на різних незалежних ресурсах. Всі роботи наших авторів виконуються вчасно, відрізняються бездоганність й при цьому ціна вашого завдання є завжди доступною.

  Right Menu Icon

  Залишіть свої контакти та наш менеджер зв'яжеться з Вами

   Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами