Як правильно написати реферат?

681
Час читання: 3 хвилини

Зміст

Поняття реферату знайоме кожному ще зі шкільної лави. Такий формат супроводжує студента аж до завершення аспірантури. Рівень складності підвищується, суть роботи – ні. Є стандарти і правила написання та оформлення, які не можна ігнорувати. Поговоримо про це в статті.

 

Поняття і значення рефератів

 

Будь який реферат по своїй суті є науково-технічним документом, в якому міститься вичерпна систематизована інформація на певну тему. Ну як вичерпна. Мається на увазі – наскільки це можливо конкретному студенту.

 

Написанню реферату повинна передувати робота по підбору спеціальної літератури і самостійного проведення дослідження. Так-так, а не як багато хто думає, що вистачає просто сліпого копіювання тексту з однієї книги.

 

Реферат потрібен, щоб:

  Потрібна допомога у написанні роботи?
  • показати вміння самостійно працювати з джерелами;
  • закріпити пройдений матеріал;
  • удосконалити знання та навички;
  • добрати відсутні бали, наприклад, за відсутність;
  • допомогти вступити до аспірантури або перевестися на інший курс (і така місія у цих завдань теж є).

   

  Можна з упевненістю сказати, що реферат – це репетиція підготовки більш серйозної роботи, наприклад, дипломної роботи. А якщо взяти такий рівень, як реферат аспіранта, він цілком може «змагатися» з якісними випускними кваліфікаційними дослідженнями.

  Для оцінки рефератів застосовується національна шкала: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». В останньому випадку доступ до іспиту не світить.

  Вимоги до написання рефератів

   

  Головним орієнтиром для рефератів є державні стандарти, зокрема ДСТУ 3008-95. Загальні вимоги зводяться до декількох базових пунктів:

  • точність і стислість формулювань,
  • неприпустимість неоднозначного тлумачення;
  • логічна послідовність і чіткість викладу матеріалу;
  • конкретність результатів дослідження;
  • переконливість аргументів;
  • грамотність і науковість.

   

  Якщо говорити предметно, зміст реферату, звичайно ж, залежить від теми і дисципліни. Однак в ньому завжди повинна викладатися актуальність теми і значимість в сучасних реаліях, всебічний розгляд наукового питання з різних, в тому числі протилежних ракурсів.

   

  Хороший реферат асоціюється з цікавим контентом. Часи, коли можна було накатати 10-15 сторінок сухого, незрозумілого тексту, давно в минулому. Зараз важливо «зачепити», показати свою зацікавленість в темі. Як наслідок – результат стає незвичайним і приносить бонуси своєму авторові.

   

  Нормативами передбачені вимоги до структури реферату. Повинні бути обов’язкові структурні елементи: титульна сторінка, зміст, перелік використовуваних умовних скорочень, вступна, основна і заключна частина, бібліографічний список. У деяких випадках доречні додатки.

  Рекомендований обсяг реферату 25-30 сторінок з гуманітарних напрямків, 15-20 сторінок – технічні дисципліни, до 60 сторінок – реферат аспіранта.

  Стандарти оформлення

   

  Реферат набирається на комп’ютері та роздруковується стандартних аркушах А4 з одного боку. На одному аркуші повинно бути 28-30 рядків, тобто використовується полуторний інтервал, 14 кегль і стандартний Times New Roman.

   

  Форматування сторінки – поля з відступом: 30-15-25-20 мм ліве , праве, верхнє, нижнє відповідно. Кожна структурна частина повинна бути озаглавлена. Для цього використовуються великі літери і вирівнюванням посередині. Відступ між заголовком і текстом – 3 інтервали.

   

  Сторінки нумеруються арабськими цифрами без символу номера. Титульна сторінка враховується, але цифра на ній не проставляється. В необхідний обсяг не входить бібліографічний список, список скорочень і додатки, хоча вони теж нумеруються.

   

  Відсоток унікальності для рефератів

   

  До рефератів самі лояльні вимоги в частині унікальності. Це не може не радувати. Але постаратися, все ж доведеться. Сліпий плагіат, як і раніше, заборонений. Так, в магістратурі і на бакалавраті реферати з унікальністю 75-80% цілком претендують на статус «відмінно». 55-70% – це тверде «добре», від 40% до 50% – задовільно. Все що нижче – не допускається.

  При цьому просто відсотків недостатньо. Потрібно враховувати показник запозичення. 40-50% запозиченого контенту для таких робіт – норма. Але не варто звикати до таких послаблень. Наприклад, в дипломних роботах такі цифри виявляться провальними.

   

  Якщо ви не хочете витрачати час на написання та оформлення рефератів – звертайтеся в компанію «Світ Знань». Виконані нашими авторами студентські роботи на замовлення можна показувати як приклад бездоганного виконання. З такими рефератами точно буде не соромно.