Наукова новизна дипломної роботи

341
Час читання: 3 хвилини

Зміст

Обов’язковим критерієм якості дипломної роботи є наукова новизна. Передбачається, що майбутні магістри повинні не просто опрацьовувати теорію, а привносити до науки свіжі думки, погляди, напрацювання. Це логічно, адже так у студентських опусів з’являється глобальний сенс – робити цей світ кращим. З таким формулюванням, погодьтеся, вже не шкода часу та сил на підготовку до захисту.

 

Що таке наукова новизна у дипломній?

 

Під науковою новизною слід розуміти отриманий вперше результат. Такі роботи цінуються вище, ніж просто добрий матеріал, який, по суті, повторює вже відомі та встановлені факти. У поняття, що розглядається, безліч граней. Не обов’язково студент повинен відкривати інноваційні ліки чи другий чумацький шлях. Достатньо якщо це буде:

 

 • новий засіб, що раніше не застосовувався, здатний поліпшити/спростити/прискорити процес;
 • актуальний метод чи інструмент дослідження, роботи, розрахунків;
 • незвіданий аспект доступної громадськості інформації;
 • новий процес чи action;
 • нова модель.

 

Насправді, враховуючи, як швидко змінюються обставини, відбуваються відкриття і якими семимильними кроками рухається прогрес, незвіданого і того, на що ще не впало око вченого, досить багато. Якщо є спостережливість, допитливість та відповідальний підхід – ідеї знайдуться. Автор роботи повинен побачити чи прорахувати вигоду, переваги, способи покращення дослідницького об’єкта. Тим самим він іде на крок попереду колег, і виступає в ролі Колумба лише в менш значній сфері. Хоча хто знає, чим загрожує в майбутньому наукова новизна вашої наукової праці?

 

  Потрібна допомога у написанні роботи?

  Автори дипломної роботи можуть претендувати на статус свого дослідження з науковою новизною, якщо хоча б зможуть по-новому і грамотно інтерпретувати дані, що вже є, або відібрати матеріали, які раніше ще не використовувалися. Для рівня магістрів цього достатньо.

  Як визначається новизна у дипломі?

   

  Вже першому етапі написання роботи в авторів, зазвичай, є думки і бачення концепції. Не всі ідеї, які здаються новаторськими, справді є такими. У світі вже багато чого відчинено, доведено, привнесено. Навіть якщо хтось конкретного про це не знає. Процес визначення є певною послідовністю дій:

   

  • виділення проблеми, яка властива конкретному об’єкту, що досліджується;
  • вивчення літератури, якісних матеріалів по темі;
  • формулювання висновків про те, як неоднозначно вивчено питання;
  • підготовка власного варіанта вирішення та підкріплення цих аргументів доказами, включаючи теоретичні дані, найактуальніші авторитетні джерела останніх років;
  • окреслення новизни власної наукової праці;
  • складання теоретичного обґрунтування позиції;
  • доказ новизни на практиці;
  • складання висновків із акцентом на цінність.

   

  Тобто завдання автора зводиться до того що, щоб довести абсолютну новизну його результату дослідження, і навіть корисність, дійсність і значимість цього напрацювання. Елементи нововведення – ключова вимога будь-яких наукових праць.

  Корисно! Науковою новизною може бути гіпотеза, новий спосіб застосування вже відомих методів, маловивчене знання, нетиповий підхід та пропозиція креативних рішень.

  Яких типових помилок допускаються при формулюванні наукової новизни?

   

  Головна помилка – забути сформулювати наукову новизну у дипломній роботі. Буває й таке. Разом з тим, на відміну курсової роботи, такий аспект є обов’язковим у дослідженні, відсутність якого дозволяє повернути матеріал на доопрацювання без пояснення причини.

  Серед інших поширених помилок:

  • невідповідність наукової новизни та теми дослідження – навіть якщо вона є, але ніяк не пов’язана із заявленим змістом, у контексті роботи зарахована не буде;
  • відсутність доказу, що наукова новизна справді несе користь на практиці – тобто просто одного формулювання недостатньо;
  • заміна поняття наукової новизни описом практичної чи теоретичної значущості – це далеко не ідентичні та не взаємозамінні категорії;
  • непоінформованість автора, що аналізований аспект вже зовсім не новий, а давно вивчений і представлений – отже, погано опрацьовано матеріал на тему.

   

  Написання дипломної роботи – творчий процес. Автору важливо бачити світ знань «зсередини» і занурюватися в конкретне питання настільки, щоб розуміти сильні та слабкі сторони, прогалини теоретично, недоробки практики. А потім, як наслідок, пропонувати свої варіанти удосконалення, адаптувати, покращувати, полегшувати завдання та процеси. Саме такі дипломні роботи на замовлення готує компанія «Світ Знань».